– Statsbudsjettet er ingen offensiv for tidlig innsats i skolen

– Forslaget til statsbudsjettet legger ikke opp til den offensiven for tidlige innsatsen i skolen som Kristelig Folkeparti mener er nødvendig, sier utdanningspolitisk talsmann i KrF Anders Tyvand.

Publisert

Regjeringens satsing i grunnskolen er en naturfagtime mer i uka i ett av klassetrinna i mellomtrinnet.

Dessuten vil regjeringa bruke 20 millioner til å styrke kompetansen i lese- og skriveopplæring for lærere i barnehage og grunnskole. 20 millioner skal brukes til realfagsløft, her sies det lite noe om trinn. Satsinga betyr at arbeidet med realfagkommuner fortsetter, og at spesielt sterke og spesielt svake elever skal tilgodesees. Satsinga på etter- og videreutdanning for lærere fortsetter også.

 

Læreplasser

– I KrF ønsker vi ikke flere timer i skolen. Vi tror, i motsetning til regjeringen, ikke at lærernes kunnskapsmangler er et problem for skolen. Lærerne er gode nok, vi må bare få flere av dem, og de må få et bedre rammeverk rundt seg, sier Tyvand.

– Bør den ekstra naturfagtimen være innetime eller utetime?

– Nå ønsker jo ikke vi den ekstra timen. Men generelt sett bør skoleungene være mer ute.

Ifølge regjeringen får mellom 6000 og 80000 avslag på læreplass hvert år. Den vil derfor øke tilskuddet bedriftene får til lærlinger med 2500 kroner.

– Er det nok til at alle får plass?

– Det kan godt hende vi vil se et behov for å øke tilskuddet. Men her er det mulig å vurdere andre tiltak også, som å kutte i arbeidsgiveravgifta for lærlinger.

 

– Et styrka budsjett

I budsjettet kommer det også fram at regjeringen vil omskolere ingeniører til realfagslærere.

Er det lurt?

– Det kan være lurt. Ingeniører kan bli faglig dyktige og motiverte lærere.

Studiefinansieringa vil øke med 3,1 prosent, og det skal bygges 2 200 flere studentboliger.

Er det godt nok?

– Det er under det som er Kristelig Folkeparti sine mål. Men sammen med økningen de siste åra er det en sterk økning fra 2013, sier Anders Tyvand.

Når det gjelder forskning og høyere utdanning sier Tyvand at forslaget til budsjett er i tråd med det som tidligere er vedtatt.

– Alt i alt er dette et godt og nødvendig styrka budsjett, sier Tyvand.

Powered by Labrador CMS