Rådgivende ingeniørers forening: 500 millioner er altfor lite til skolebygg

500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skole- og omsorgsbygg er altfor lite. Det årlige behovet er på rundt 14 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Rådgivende ingeniørers forening.

Publisert

I statsbudsjettet foreslår regjeringen et tilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Rådgivende ingeniørers forening (RIF) er en bransjeforening for bedrifter som driver rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. I vår kom deres rapport «State of the Nation» hvor de beregnet et vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg på 140 milliarder kroner over ti år.

– Det betyr 14 milliarder kroner årlig. En enkeltbevilgning på 500 millioner kroner monner derfor ikke så veldig, selv om alt hjelper, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Hun etterlyser en serie med tiltakspakker for å få bukt med vedlikeholdsetterslepet. Hun viser til at en tiltakspakke i 2009 førte til at vedlikeholdsinvesteringene økte fra 85 til 120 kroner per kvadratmeter. I 2013 var det imidlertid falt tilbake til 90 kroner per kvadratmeter.

– Vi har anbefalt investeringer på 200 kroner per kvadratmeter for å komme opp på et akseptabelt nivå. 500 millioner kroner ekstra innebærer bare en økning på rundt 15 kroner per kvadratmeter for skole- og omsorgsbygg, sier Hansteen.

– Er kommunene i stand til å prioritere det nødvendige vedlikeholdet innenfor egne budsjetter, uten ekstra bevilgninger?

– Det tror jeg er veldig krevende. Det er for mange år med for lite vedlikehold og en akselererende situasjon. Mange kommuner er klar over at behovet er stort, men de har ikke økonomisk handlingsrom til å følge det opp, sier Hansteen.

Hun peker også på at det ikke bare er pengene det kommer an på.

– Kommunene må se om de kan kvitte seg med arealer som ikke er hensiktsmessige, blant annet gjennom mer arealeffektive bygg og mer flerbruk. De må også etterspørre løsninger med lave livsløpskostnader når de bygger nytt og rehabiliterer, slik at de faktisk kan redusere sine drifts- og vedlikeholdsutgifter på sikt, sier Hansteen.

Powered by Labrador CMS