KrF vil satse på barn, familie og skole

Kristelig Folkeparti vil styrke satsingen på barn, skole og familie i sitt alternative budsjett.

– Vi vil ha fleksibilitet og valgfrihet. Familiene skal få lov til å ta sine valg, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han mandag presenterte partiets økonomiske prioriteringer for 2017.

I alt foreslår KrF målrettede satsinger på nesten 13 milliarder kroner. Utgiftene skal ifølge partiet dekkes inn ved kutt og omprioriteringer på om lag 5,5 milliarder, mens 8 milliarder skal tas inn med økte skatter og avgifter.

– Tydelig budskap

KrF vil blant annet øke kontantstøtten for ettåringer til 9.000 kroner, noe som til sammen vil koste 350 millioner kroner. I tillegg vil partiet øke bevilgningene til barnehagene med 346 millioner kroner, styrke barnetrygden med 600 millioner og bruke 460 millioner på å øke lærertettheten i barneskolen fra 1. til 4. trinn. For 5. -10. trinn vil partiet bruke 194 millioner på flere lærere, og i tillegg vil partiet sette av 230 millioner til en mentorordning for lærere.

– Lærerne har gitt oss politikere et tydelig budskap: Gi oss mer tid per elev, sier Hareide, som vil prioritere flere lærere i klasserommene framfor flere skoletimer.

Annet signal

Når det gjelder barnetrygden, peker KrF-lederen på at den har hatt en realnedgang de siste 20 årene.

– Vi ønsker å gi et tydelig annet signal. Det er viktig med universelle velferdsordninger. Det er den måten vi bygger vårt velferdssamfunn på, sier Hareide.

I tillegg vil partiet bruke nær 1,5 milliarder kroner på ulike tiltak for arbeid og verdiskaping og 1,2 milliarder på å styrke jernbanen, utvide kollektivtilbudet og få flere gang og sykkelstier. (©NTB)

Powered by Labrador CMS