KrF vil ha mer til skole, familier og arbeidsløse

Skole- og familiepolitikken er ingen budsjettvinner, konstater KrF. Også miljøtiltakene må styrkes, mener partiet.

– Vi trenger kraftigere miljø- og klimatiltak enn det som ligger i budsjettet, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen, som er leder i Stortingets finanskomité.

Men KrF vil ikke stille ultimative krav når det gjelder virkemidler.

– Det sentrale for oss er å redusere klimautslippene. Vi trenger et grønnere skatteregime som gjør det lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige valg, og vi må ta i bruk virkemidler som handler om andre deler av klimapolitikken, sier Syversen.

Partiet etterlyser også satsing på familiene, flere lærere for de yngste elevene, sterkere tiltak mot ledigheten og mer penger til minstepensjonistene.

– Hvis vi ikke viderefører KrFs satsing på flere lærer for de yngste elevene, blir det i realiteten et kutt i tidlig innsats i skolen med dette budsjettet, advarer Hans Olav Syversen (KrF), leder i finanskomiteen. KrF ønsker to lærere i hver klasse på over 16 elever på 1. til 4. trinn.

Syversen mener det er positivt at regjeringen vil redusere formuesskatten på arbeidende kapital.

– Jeg ser fram til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gi budsjettet en tydeligere sentrumsprofil, sier Syversen. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS