I Volla barnehage i Lillestrøm er halvparten av de ansatte barnehagelærere. Innføringen av en norm for hvor mange barn det bør være per voksen, er det regjeringen trekker fram som storsatsingen på barnehage i årets statsbudsjett. Foto: Lisbet Jære

– Hult kvalitetsløft for barnehagen

Torbjørn Røe Isaksen presenterte satsingen på barnehage under et besøk på Volla barnehage i Lillestrøm. Opposisjonen sier imidlertid at de ikke ser spor av satsing i det nye statsbudsjettet.

– Det er han som bestemmer over alle barnehager, sier styrer ved Volla barnehage, Kristine Moen, og presenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for en gruppe av de 84 barna som går i den kommunale barnehagen i Lillestrøm. Barna synes å være mer interessert i å spørre om hva Isaksen har spist til lunsj og om han får dotter i ørene av å fly, enn i at han er barnehagesjefen.

– Vi er heldige, halvparten av de ansatte er utdannete pedagoger, og det er stor stabilitet i bemanningen her, sier Moen, som snakker med Isaksen om pedagogtettheten. 

 

Norm for antall ansatte
Innføringen av en norm for hvor mange barn det bør være per voksen, er det regjeringen trekker fram som storsatsingen på barnehage i årets statsbudsjett. Forslaget skal sendes på høring i løpet av våren.

– Vi har lovet at vi skal ha på plass en bemanningsnorm i 2020. Mange kommunale barnehager, som Volla hvor vi er nå, oppfyller allerede normen, men det er store sprik. Med normen ønsker vi å jevne ut forskjeller i kvalitet, sier Isaksen.

– Stiller dere krav til hvor mange pedagoger det bør være i den nye normen?

– Nei, den vil sikre en standard for hvor mange voksne det er per barn. Vi har allerede en pedagognorm som vi ikke oppfyller, vi mangler fortsatt 3000 barnehagelærere, men det går riktig vei, for noen år siden manglet vi 5000, sier Isaksen.

I dag er det en uskreven norm om at det skal være én pedagog på hvert tredje barn under tre år, og for de over tre år, seks barn per voksen. Den tidelen av barnehagene med færrest tilsatte hadde 6,7 barn per voksen tilsatt, mens den tidelen av barnehagene med færrest voksne per årsverk, hadde 5,1 barn per voksen, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 

Løftebrudd med bemanningsnorm
– Min mening om barnehagesatsingen er at vi ikke ser spor av barnehagesatsing, den finnes ikke, sier Anette Trettebergstuen, talsperson for familie- og kulturspørsmål i Arbeiderpartiet.

– Å sende bemanningsnormen på høring er et løftebrudd. I november vedtok alle partier utenom Fremskrittspartiet og Høyre at regjeringen burde komme med en plan for hvordan de skulle gjennomføre bemanningsnormen i løpet av våren. Det er for svakt at de skal legge den ut på høring, det er ingen grunn til det, sier Trettebergstuen. – Det er bare å utsette det som burde vært gjennomført. 

Hun mener det viktigste for å øke kvaliteten i barnehagen, er å få opp bemanningen.

 

Arbeid mot mobbing
Regjeringen har for første gang tatt barnehagene med i det langsiktige arbeidet mot mobbing. Innsatsen er økt fra 40 millioner i fjor til 75 millioner i år.

– Hvor mye av dette vil gå til barnehagen?

– Den største bevilgningen, 20 millioner, vil gå til ansatte i fylkeskommunene for å styrke klagesystemet på mobbesaker og komme de til bunns.

– I alle store satsinger er barnehage inkludert. Når vi nå for eksempel øker med 30 millioner i en realfagsstrategi, så er alltid barnehagen inkludert, sier Røe Isaksen.

Han viser også til 10 millioner kroner i året på barnehageforskning som en del av satsingen på barnehage.

 

Ikke mer til kvalitet
I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet trekkes det fram at Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på å fremme kvalitet i barnehagen i 2017, og at dette er 230 millioner mer enn i 2013. Røe Isaksen innrømmer edruelig at det likevel ikke er noen økning sammenlignet med fjorårets budsjett. 

– I denne stortingsperioden har det vært et stort løft for innhold og kvalitet i barnehagen. Kvalitetssatsingen vil fortsette å gå til videreutdanning og kompetanseheving for de som jobber i barnehagen. Her på Volla barnehage har vi for eksempel en ansatt som får god nytte av dette, hun tar banehagelærerutdanning på deltid, sier Isaksen.

Anette Trettebergstuen stiller seg uforstående til at det er snakk om et løft. – Beløpet er det samme som i fjor, når man tar hensyn til lønns- og prisvekst, er det i realiteten ingen økning. Det blir veldig hult, dette med kvalitetsløft, sier Trettebergstuen.

Powered by Labrador CMS