Giske mener at skoleeierne får få muligheter til å satse på skolen

– Vi har fått et bleikt utdanningsbudsjett, og et kommunebudsjett som ikke gir skoleeier mulighet til å satse, sier stortingsrepresentant og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet Trond Giske.

Publisert

– Den svake satsinga på utdanning blir særlig påfallende i et budsjett der det legges opp til å bruke mer oljepenger enn noen gang. Samtidig blir budsjettet kalt et budsjett for omstilling. Men ingenting er vel viktigere for omstilling enn utdanning, fortsetter han.

– Det er lagt inn en time mer naturfag på barnetrinnet. Er det bra?

– Isolert sett, ja. Det gale er at dette er det eneste vi kan se av en satsing på tidlig innsats i utdanninga. Men som eneste styrking av tidlig innsats har denne timen liten effekt. Det vi trenger, er større lærertetthet, men det er helt borte i dette budsjettet. Samtidig vil fylkeskommuner og kommuner oppleve en skattesvikt som ikke blir kompensert. Det betyr at skoleeier fratas mulighet til å satse på skolen.

– Regjeringen forbereder den femårig lærerutdanninga med femti nye rekrutteringsstillinger i høgskolene. Er det en satsing?

– Nei. Det er i 2016 vi må starte forberedelsene til denne lærerutdanningsreformen, men femti rekrutteringsstillinger er ingenting. Særlig ikke på bakgrunn av at hele høyskolesektoren, slik budsjettet er lagt opp, i realiteten vil få rammekutt.

 

– Skulle bare mangle

Regjeringen vil få flere læreplasser ved å øke tilskuddet med 2500 kroner til bedrifter som tar imot lærlinger.

– Vil det øke tallet på læreplasser?

– Trolig ikke. Arbeiderpartiet meiner tilskuddet må tilsvare kostnadene ved en skoleplass. Skoleplass er alternativet for elevene som ikke kommer i lære, sier Giske, og fortsetter:

– Flere læreplasser og flere studieplasser hadde vært viktige tiltak i kampen mot ungdomsarbeidsløsheten. Likevel satses det ikke på dette.

– Men regjeringa vil bruke 43 millioner til faglig påfyll for yrkesfaglærere. Er ikke det en satsing på yrkesfag?

– Yrkesfaga var ikke med i det «lærerløftet» som ble presentert i fjor. Å utelate dem var en skandale. Det skulle bare mangle om ikke et tiltak som dette skulle komme nå.

 

– Lurt med omskolering

– Er forslaget om 2 200 flere studentboliger og 3,1 prosent økning av lån og stipend til studentene et rommelig forslag?

– Økningen i stipendene holder ikke tritt med lønnsutviklingen. Og det betales fortsatt stipend bare for 10 måneder. Arbeiderpartiet har satt 3000 studentboliger som mål, og studiefinansiering i 11 måneder.

– Til slutt; regjeringen vil omskolere ingeniører til lærere. Er det lurt?

– Å omskolere både ingeniører og fagarbeidere som nå blir rammet av arbeidsløshet til lærere er lurt. Ikke minst i yrkesfaga er behovet for lærere stort. Det forslaget vil Arbeiderpartiet støtte, sier Trond Giske.

Powered by Labrador CMS