Forskningsrådet: – Et budsjett som viser at regjeringen satser på forskning

− Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

− Veksten i forskningsbudsjettet følger opp regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  Dette er svært positivt, sier Hallén.

Han sier at opptrappingsplanene følges og prioriterte temaer som tidligere i perioden har hatt liten vekst, styrkes i 2017-budsjettet.

– Langtidsplanen skal gi økt forutsigbarhet i satsingen på forskning og det fremlagte budsjettet for 2017 og jeg leser budsjettforslaget slik at langtidsplanen har gitt tydelige føringer, sier Hallén.

− Med en nominell vekst på 1,9 milliarder kroner til forskning er det et sterkt budsjett, men vi må merke oss at en betydelig del av veksten for 2017 går med til å dekke inn kostnadene knyttet til nytt isgående forskningsfartøy og til å kompensere for pris- og lønnsveksten, sier Hallén.

− Budsjettet følger opp mange av Forskningsrådets prioriteringer og er et uttrykk for at Forskningsrådets har en viktig rolle som forskningspolitisk rådgiver.

Powered by Labrador CMS