Henrik Asheim er vikarierende kunnskapsminister når han i dag legger fram sitt budsjett. Foto: Høyre.
Henrik Asheim er vikarierende kunnskapsminister når han i dag legger fram sitt budsjett. Foto: Høyre.

Asheim: - Et budsjett som gir alle en god start

Vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim mener dagens statsbudsjett vil gi alle barn en god start i barnehagen.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet slår Asheim fast at regjeringen styrker arbeidet med tidlig innsats i barnehage og grunnskole, samt øker tilskuddene til forskning, yrkesfag og fagskoler.

- Vi legger fram et budsjett som vil gi alle barn en god start i barnehagen, en skole der elevene lærer mer og en utdannings- og forskningssektor som skaper flere fremtidsrettede jobber framover, sier Asheim.

 

 

Regjeringen foreslår å øke midlene for tidlig innsats i barnehagen og skolen med 100 millioner. De vil også øke kommunenes frie inntekter med 200 millioner, også for å styrke arbeidet med tidlig innsats.

 

Lærerspesialister fra 1. klasse

Mer konkret vil regjeringen styrke satsingen på lærerspesialister med 40 millioner kroner. For første gang skal det være lærerspesialister i begynneropplæringen for 1. til 4. klasse, skriver departementet i sin pressemelding.

- Det vil styrke arbeidet i skolen med å følge opp de yngste elevene, slik at flere kan lære å lese og regne tidligere, sier Asheim. 

Til dette formålet vil regjeringen også bruke 15 millioner på å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst. Organisasjoner og kommuner får mulighet til å søke om penger til utvikling av skole- og folkebibliotek.

 

Vil ha minoritetsbarn i barnehagene

Det legges også 40 millioner på bordet for tidlig innsats-tiltak i barnehagen. Det blir en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med å få flere barn med minoritetsspråk til å gå i barnehage, samt innføre en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeierene i kommunene.

- Tidlig innsats starter allerede i barnehagen. Der utvikler barna språket og vennskap. Derfor vil vi at flere minoritetsspråklige barn går i barnehage, og at skolene er kjent med hvilke erfaringer barna har med seg. Da får de en god start på skolegangen, sier Asheim.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 600 millioner kroner.

Ifølge departementet har bevilgningene til de varslede opptrappingene og langsiktige prioriteringene i langtidsplanen, ha økt med totalt 2,9 milliarder siden 2015.

 

Mer hospitering for yrkesfaglærere

Den totale veksten i bevilgningene til forskning og utvikling i statsbudsjettet er regnet ut til å utgjøre om lag 300 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 32 millioner til å  opprette 638 nye studieplasser ved fagskolene. I tillegg vil den bruke 40 millioner på å videreføre satsingen på yrkesfag. De midlene skal gå til å rekruttere flere læringbedrifter og styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere.

- Norsk arbeidsliv vil trenge mange yrkesfagutdannede i årene som kommer. Fagarbeidere er viktig for norsk konkurranseevne. Derfor fortsetter vi satsingen på de yrkesrettede utdanningene, sier Asheim.

 

 

Powered by Labrador CMS