Sommerskolene får en halv milliard ekstra

Regjeringen retter av en halv milliard kroner ekstra til sommerskoler i år

– Vi vet nå at elever som har hatt mye skole på rødt nivå, har hatt et begrenset tilbud. Behovet for sommerskole i 2021 er nok litt større enn vanlig, og her tenker vi at staten også kan bidra, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagbladet.

Klokken 12 fredag legger regjeringen fram en ny krisepakke som ifølge NRK er på i underkant av 50 milliarder kroner. En halv milliard kroner til sommerskole for elevene i grunnskolen, er en del av dette, får Dagbladet bekreftet.

Regjeringen kommer også med 350 millioner kroner fordelt slik:

  • 100 millioner kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass. Pengene skal rettes inn mot lærefag som er hardest rammet av pandemien.
  • 140 millioner kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte.
  • 60 millioner kroner for å styrke individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Flere unge med psykiske lidelser kan få arbeidsrettet oppfølging i kombinasjon med behandling fra helsetjenesten.
  • 50 millioner kroner til oppfølgingstjenester i NAVs egen regi for å styrke oppfølgingen av unge arbeidssøkere som tar opplæring som arbeidsmarkedstiltak med sikte på å øke fullføringsgraden.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS