Alle førsteklassinger i hele landet skal nå få gratis SFO i tolv timer hver uke.
Alle førsteklassinger i hele landet skal nå få gratis SFO i tolv timer hver uke.

Flere endringer til skolestart

Gratis SFO for førsteklassinger i hele landet, og tettere oppfølging for elever med dysleksi.

Publisert

Fra mandag vil mange barn og unge være tilbake på skolebenken. Mye vil være likt som før sommerferien, men det har likevel kommet noen endringer.

Blant annet vil elever med dysleksi eller betydelige lesevansker få tettere oppfølging i form av lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing i september, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir).

Det innføres også nye digitale prøver i regning for elever på 3. trinn i oktober. Samtidig vil kartleggingsprøven i engelsk fjernes fra og med i høst.

Kartleggingsprøvene brukes av lærere for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen.

Ny eksamensform for 10. trinn

Som følge av innføringen av nye læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020 kan elever på 10. trinn bli trukket ut i en ny eksamensform, kalt muntlig-praksis. Det vil si at elevene i tillegg utfører, demonstrerer eller lager noe til eksamen.

Les også: Overgangsvinduet mellom ungdomsskole og videregående er fullt av muligheter

Målet er at man skal få vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning. Elevene kan kun trekkes ut til denne eksamensformen i naturfag, matematikk eller arbeidslivsfag, skriver Udir.

Bedre tilbud for utsatte barn

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge blir også vektlagt fra skolestart i høst. Fra 1. august får kommunen en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn.

Målet er et tettere samarbeid mellom skolevesenet, Barnevernet, Nav og andre offentlige tjenester, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Det er viktig at barn som trenger hjelp fra ulike velferdstjenester, opplever at tilbudet er godt koordinert på tvers av tjenestene. Men det har ikke alltid vært klart hvem som skal samordne dette, og ofte ender familien opp med ansvaret. Denne endringen vil være med på å styrke laget rundt barna og elevene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Gratis SFO i 1. trinn

Regjeringen og budsjettpartner SV har vedtatt at alle førsteklassinger i hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke, med virkning fra 1. august i år.

I tillegg får 60 kommuner mulighet til å gi gratis fulltidsplass til 5.500 førsteklassinger fra familier med lav inntekt. Samtidig kan familier med lav inntekt søke om reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. til 4. trinn i SFO.

Fraværsgrensa er tilbake

Også den omstridte fraværsgrensen er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august.

– Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner, skriver Kunnskapsdepartementet .

Fraværsgrensen er på 10 prosent.

Tilpasser for ukrainske flyktninger

Samtidig har regjeringen gjort midlertidige endringer i opplæringsloven for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å ta imot flyktninger fra Ukraina.

– Kommunen får mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og også nedskalere tilbudet når det ikke lenger er behov for det. Kommunene kan også organisere opplæringstilbud for dem i egne grupper, klasser eller skoler, uten at eleven eller foresatte må samtykke, skriver Udir.

Endringen er midlertidig og oppheves senest 1. juli neste år.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS