FUG mener mediene skremmer foreldrene før skolestart

Overvekt av negative nyheter om norsk skolegang skaper engstelige foreldre. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) minner om at langt de fleste elevene har det bra.

FUG-leder Elisabeth S. Gundersen har fått med seg flere overskrifter de siste ukene, om små og store barn som gruer seg til skolestart, forventningspress, lekser og redsel for ensomhet og mobbing. Hun savner en realitetsorientering i dekningen:

  • Færre norske tenåringer enn før røyker, og færre har vært beruset på alkohol. Det er nedgang i nasking og hærverk, færre er utsatt for vold, og færre oppgir at de har plaget eller truet andre ungdommer.
  • Andelen som har blitt utsatt for mobbing, har ikke endret seg over tid.
  • De fleste norske ungdommer er svært fornøyd med foreldrene og opplever dem som viktige støttespillere i hverdagen.
  • De fleste har nære venner de kan stole på, og mange er godt fornøyd med lokalmiljøet de vokser opp i.
  • Ungdom trives på skolen, de opplever den som et godt sted å være, og de færreste er involvert i konflikter med lærerne.
  • Generelt er ungdom optimistiske med tanke på framtiden. Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning. Få tror de kommer til å bli arbeidsledige, og tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
  • De aller fleste unge er godt fornøyd med egen helse, og andelen fornøyde har økt svakt siden 2010– 2012.
  • Til tross for at de fleste trives både hjemme og på skolen, viser Ungdata at en av tre unge sliter psykisk i hverdagen. Særlig vanlig er det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting».

(Kilde:  Ungdata )

– Det er selvsagt veldig viktig at de som sliter skal tas på alvor. Men det meste er bra i skolen, så det er også viktig å få fram dette, slik at ikke elever og voksne gruer seg unødvendig. Sammenlignet med hvor mange som går på skole i Norge, får vi svært få henvendelser, sier Gundersen til NTB.

Selv om de heller ikke blir nedringt av folk som ønsker å fortelle hvor bra den norske skolen er, har hun masse eksempler på alt man kan glede seg over i norsk skole:

– Jeg skulle gjerne hatt fire gladsaker i uka, jeg, om skoler og foreldre som gjør noe bra. Men mediene vinkler mot det negative.

Skolestartvett

I forbindelse med skolestart lanserer Røde Kors Ungdom en positivt vinklet kampanje med enkle råd for skolevett til skolestart. Eksempler på råd er «si til deg selv at du er bra nok», «sett deg ned med noen du ikke kjenner» og «hjelp en klassekamerat med leksene».

– Det er viktig å ta unges helse på alvor. Til tross for at dagens unge er flinkere, flittigere og mer fremtidsrettet enn tidligere generasjoner, er de også en mer stresset generasjon. En av tre bekymrer seg for mye og føler at alt er et slit. Mange unge oppgir også at de ofte eller av og til kjenner på følelsen av ensomhet, sier Espen Breivik, leder i Røde Kors Ungdom

Samtidig er han opptatt av at dette er normalt for de fleste og noe man kan gjøre noe med.

– Vi trenger en åpenhet om at dette ofte er naturlige følelser. Media maler ting ofte svart eller hvitt, noe som gir inntrykk av at man enten er bekymringsfri eller så har man alvorlige problemer. Det er stor forskjell på å kjenne på ensomhet og å være isolert og venneløs, sier Breivik.

Glede seg

FUG-leder Gundersen tror den ensidig negative dekningen kan føre til at det blir selvoppfyllende profetier:

– Jeg tror de som påvirkes mest, er foreldrene som engster seg for alt fra lekseoppfølging og prestasjonspress til læringsutfordringer og det sosiale. Selvfølgelig er foreldrene viktige, de skal ta vare på ungene og de skal følge opp, men de må også klare å gi slipp.

Her understreker hun behovet for å ta noen skritt tilbake og følge med uten å blande seg for mye og bekymre seg unødig på barnas vegne.

– Vi må lære barna å gjøre ting selv, klare ting selv, det gjelder alt fra oppgaver i hjemmet til skolen. Ikke legg lista så høyt at det blir umulig for dem å lykkes. Det gir ikke mestringsfølelse å fikse noe selv dersom far eller mor retter på deg hele tiden.

Både FUG og Røde Kors Ungdom understreker at det er viktig at mediene tar opp problemer:

– Velmente tips og råd til ungdom og foreldre før skolestart er bra, men kan i dagens prestasjonskultur også bety flere oppgaver som skal løses, og være med og øke press og stress, sier Espen Breivik. (©NTB)

Powered by Labrador CMS