Berlevåg skole har ikke forsømt seg i forbindelse med en mobbesak, konkluderer Øst-Finnmark tingrett. Foto: Google Maps
Berlevåg skole har ikke forsømt seg i forbindelse med en mobbesak, konkluderer Øst-Finnmark tingrett. Foto: Google Maps

Foreldre tapte rettssak mot skole

Foreldreparet krevde erstatning fordi Berlevåg skole hadde forsømt seg når det gjaldt sønnens psykososiale miljø. Nå har de tapt i Øst-Finnmark tingrett.

Publisert

I stedet for å få tilkjent erstatning på til sammen 2 millioner kroner, slik foreldra hadde krevd, må de betale Berlevåg kommune i Finnmark 500.000 kroner i saksomkostninger og betale sin egen advokat.

Foreldra meinte at skolens ansatte ikke hadde gjort nok for å hindre at sønnen deres ble mobba av andre elever, og at skolens ansatte hadde brukt vold mot barnet. Fylkesmannen har gitt foreldra rett i at kommunen ikke har gjort det de er pålagt i tilknytning til barnets problemer.

Men Øst-Finnmark tingrett meiner det ikke er grunnlag for å si at skolen ikke har fulgt opp gutten på forsvarlig vis. At gutten hadde problemer i relasjoner med de andre barna kom av at han hadde ADHD, ikke at han ble utsatt for mobbing, ifølge retten.

I dommen blir det trukket fram uttalelser fra personer rundt eleven som forteller om en gutt som kan bli svært aggressiv. Det blir blant anna vist til eksempler der han, hvis han blir sint på ei gruppe barn, kan fly etter de svakeste for å ta dem. Han tar ingenting i beste meining og tror alle tilfeldige skubb eller dulter er provokasjoner som skal hevnes. I leik med andre barn forventer han å få forandre leikereglene etter som han vil. Det er dette som skaper konflikter. Grunnen er at barnet har ADHD, ikke at han blir mobba, meiner retten.

Det foreldra kaller vold fra skolens ansatte meiner retten er nødvendig bruk av fysisk makt for å hindre ulykker. Ved ett tilfelle tror retten på vitnene som sier at en vikarlærer snubla over barnet. Retten avviser foreldrene påstand om at det var vold.

Retten viser også til at barnet har mindre problemer med aggresjon og misforståelser i perioder der han har brukt medisiner.

Familien flytta, og gutten slutta på Berlevåg skole i 2013. Retten trekker fram at i mobbing i svært liten grad er tatt opp i det som finnes dokumentert om skoletida til gutten fra skolestart i Berlevåg i 2008 og fram 2013.

Ifølge NRK har foreldra også politianmeldt Berlevåg kommune for brudd på opplæringsloven. Politiet avviste anmeldelsen i april i år. Statsadvokaten har bedt politiet om en grundigere begrunnelse for avvisning.

Rettssaken fant sted i mai, og dommen falt 18. august.

Powered by Labrador CMS