18.000 ungdomsskoleelever i Oslo skal få gratis frukt i en toårig prøveordning. Onsdag delte byrådene Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen ut den første frukten til elever ved Ris ungdomsskole. Foto: Hans Skjong
18.000 ungdomsskoleelever i Oslo skal få gratis frukt i en toårig prøveordning. Onsdag delte byrådene Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen ut den første frukten til elever ved Ris ungdomsskole. Foto: Hans Skjong

Gratis frukt skal skjerpe sansene

Gratis frukt skal gi Oslo-elever bedre konsentrasjon. Onsdag innviet byrådene Tone Tellevik Dahl (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) ordningen med fruktutdeling på Ris skole.

Publisert

«Er det noen som har lyst på frukt?». Helsebyråd Tone Tellevik Dahl og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen delte onsdag ut gratis frukt til elever ved Ris ungdomsskole i Oslo. Byrådet i hovedstaden har satt av fem millioner kroner til et toårig prøveprosjekt hvor om lag 18.000 ungdomsskoleelever får gratis frukt to ganger i uken

– Det er veldig ulikt om ungdom prioriterer å spise fukt og grønt eller ikke. Dette er et billig folkehelsetiltak som treffer alle. Det har ikke bare en helseeffekt, men det har også en positiv effekt på læring, sier Tone Tellevik Dahl, som i tillegg til helse, også er byråd for eldre og arbeid.

Prøveordningen innføres puljevis, og den skal vare til våren 2021. Målet er at dette på sikt kan innføres i alle skolene i Oslo.

 

Nei til målretting

Skolebyråd Thorkildsen sier det er vanskelig for elever å få opp engasjementet for læring hvis blodsukkeret er lavt.

– Hvis vi er tomme i magen, blir vi tomme i hodet, sier Thorkildsen, som har tittelen byråd for oppvekst og kunnskap.

Da byrådene spør elevene ved Ris ungdomsskole om de har med seg frukt, svarer mange ja. Skolen ligger i Vestre Aker, en av bydelene i Oslo med høyest gjennomsnittsinntekt.

Politikere i Oslo har fra før målrettet tiltak som gratis skolefritidsordning til visse bydeler og skoler. Men byråd Thorkildsen tror ikke det er riktig å målrette frukten til enkelte bydeler eller skoler.

– Målretting er jo alltid et spørsmål. Men det kan jo hende elevene her på Ris ville sagt det var urettferdig. «Hvorfor skal det alltid være sånn at bare ‘de fattige’ folkene skal få alle goder», sier hun, og legger til:

– Det kan også være noe folk reagerer på, og som gjør at de ikke syns det er så ålreit å betale skatt heller, sier hun, og tror kanskje en målretting kunne betydd at enkelte ville tenkt at «foreldre må bare skjerpe seg» og sende med frukt til barna.

– Det handler om å bygge bro over den delte byen, og prøve å få det til å bli én by, ett fellesskap, sier Thorkildsen.

 

Tester ut skolemat

Undersøkelser viser at nesten én av sju elever nasjonalt ikke har med seg matpakke på skolen.

– Hva med å heller tilby elevene to skiver grovbrød, en slags «Oslofrokost light»– det må jo mette mer? (https://www.frukt.no/artikler/skolemaltidets-historie/)

Jeg sier «ja, takk, begge deler». Vi får ta det stegvis, og tester nå ut ordning med gratis skolemat ved fire skoler. Jeg tror vi går i den retningen at flere og flere tenker vi må ta et helhetlig ansvar for barn og unges helse, og at mat inngår som en naturlig del av det, sier hun.

Elevrådsleder Olivia Solli i klasse 10b tror en ordning med brødskiver i stedet for frukt kan ha negative konsekvenser.

– Det gjør det tydeligere hvem som har med seg matpakke, og hvem som ikke har det, sier hun.

Hun sier skolefrukt er et fint påfyll i skoledagen som gjør det lettere å konsentrere seg.

 

Tre av fire mistet skolefrukt

I 2015 skrev VG at 200.000 færre elever fikk gratis skolefrukt enn året før. Det skyldes at regjeringen kuttet støtten til gratis skolefrukt.  

Da sa Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen at regjeringen heller vil gi penger til videreutdanning av lærere.

– Det er lettere å be foreldrene sørge for maktpakke med frukt i til barnet sitt, enn å be dem ta ansvaret for gode lærere. Derfor ble disse pengene flyttet fra skolefruktordningen til å finansiere at 5.000 lærere til høsten får videreutdanning, sa Gudmundsen til VG da.


– Riktig budsjett

Tore Angelsen er prosjektleder i Opplysningskontoret for frukt og grønt, og var også til stede ved Ris skole onsdag. Han sier at det er om lag 30 kommuner som fortsatt tilbyr gratis skolefrukt. Og at det ikke nødvendigvis bare er rike kraftkommuner eller andre velbemidlede kommuner som tilbyr det. Men han sier at skolefrukt kan ha en tendens til å ryke i budsjettene når det blir satt opp mot andre poster som helse og velferd i kommunebudsjettene. Han sier til Utdanning at det er riktig av Byrådet i Oslo å sette av penger i helsebudsjettet til skolefrukt, og ikke utdanningsbudsjettet.

– Dette er et tiltak for folkehelsen, og da er det dette det riktige, sier han.

 

Frp foreslo frukt-kutt

Da finanskomiteen i Oslo bystyre behandlet byrådets budsjettforslag foreslo Fremskrittspartiet å kutte i bevilgningen til prøveordningen med skolefrukt. Forslaget ble nedstemt.

 – Frp valgte i budsjettbehandlingen å prioritere annerledes enn byrådet, og valgte å øke grunnfinansieringen fremfor å bevilge midler til frukt, sier Camilla Wilhelmsen, nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe.

Hun sier at for Frp er det viktig at det er gode økonomiske forhold ved den enkelte skole. 

 

Saken er oppdatert 31.01. kl. 12.43 med kommentarer fra Fremskrittspartiet

 

Les også: Folkehelseforskere sier gratis skolemat til alle kan utjevne forskjeller

 

 

 

Powered by Labrador CMS