Udir: – Skolegudstjeneste bør ha aktiv påmelding

Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolene organiserer deltagelse til skolegudstjeneste ved at elevene aktivt melder seg på.

«Det bør også være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste», slår Udir fast.

I regelverket står det at man kan søke om fritak fra deltakelse og øving til deltakelse til gudstjenester. Eleven kan selv gjøre dette dersom han eller hun er over 15 år.

Udir har tidligere presisert at gudstjenesten ikke må fungere som semesteravslutning for elevene.

«En avslutning bør være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta», uttaler Udir.

 

 

Direktoratet kommer her med noen viktige forutsetninger for gjennomføringen:

  • Skolene skal gjennomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene. Dersom skolen ønsker å arrangere eller delta på en gudstjeneste, bør dette tas opp med foreldre i forkant, for eksempel gjennom samarbeidsutvalg eller foreldreråd.
  • Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for.
  • Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.
  • Skolen må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak
  • Skolen bør organisere deltagelse på gudstjenester ved at elevene aktivt melder seg på. Det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.
  • Foreldrene eller elevene skal ikke måtte gi ut informasjon om egen tro.
  • Rektor bør jevnlig gjennomgå reglene om fritak fra aktiviteter med lærerne for å sikre at fritaksretten praktiseres riktig.

 

 

Powered by Labrador CMS