- Statsbudsjettet innebærer at 600 lærere står i fare for å miste jobben når skoleåret 2016–17 er over, ifølge Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlason

Skolebyråden i Oslo: - Regjeringen sier opp 600 lærere

– Vi trenger flere lærere i skolen, ikke færre, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2017 å avvikle hele satsingen på flere lærere i ungdomsskolen, som den rødgrønne regjeringen satt i gang. Det innebærer at 600 lærere står i fare for å miste jobben når skoleåret 2016–17 er over. Enkelte skoler mister opptil fem lærere.

– Lærerne ble ansatt på skoler med mange elever per lærer og svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Når en slik målrettet lærersatsing forsvinner, så forsvinner også et sterkt lag rundt de elevene som trenger det  mest, sier Tellevik Dahl i en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

Oslo og 97 andre kommuner har fått øremerkede midler til 600 flere lærere i ungdomsskolen. For Oslos del vil 58 lærere på 16 forskjellige ungdomsskoler forsvinne.

– Byrådet ønsker flere lærere i Osloskolen. Jeg skal gjøre det jeg kan for at dyktige lærere får fortsette, men jeg kan ikke love noe, sier Tellevik Dahl.

 

Lenke til omtale i statsbudsjettet:

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/Del-2-Narare-om-budsjettforslaget-/4-Narare-om-budsjettforslaget-/

Se kap. 226 post 62

Powered by Labrador CMS