Koronapandemien forsinker ny veileder for sovevakt i barnehagen

Høsten 2019 sendte helse- og omsorgsdepartementet forslag til ny forskrift på høring. På grunn av pandemien vil det tidligst bli en endring i juli i år.

Publisert

Det skriver barnehage.no.

I høringsbrevet som ble sendt ut høsten 2019 foreslås det blant annet tydeligere krav til utforming av uteområder og lokaler og forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser. I notatet skrev departementet at at det blant annet innebærer at det er nødvendig med en bemanning som sikrer at barn og elever har tilstrekkelig tilsyn for å ivareta et godt barnehage- og skolemiljø.

"Dette vil gjelde både ute og inne, ved aktiviteter og hvile, og departementet vil særlig nevne viktigheten av tilstrekkelig tilsyn ved soving i barnehager".

Gutt døde

Den 3. januar i 2019 ble et gutt funnet bevisstløs i Akasia Paradis barnehage i Bergen. Ettåringen skal ha falt ut av barnevognen under soving og ble hengende fast med en stropp rundt halsen. Tre uker senere døde gutten av skadene, og i etterkant av den tragiske hendelsen gikk debatten om hva slags tilsyn man kan kreve under soving i barnehagene.

Aps Martin Henriksen etterlyste en regelendring, og daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner svart at regjeringen vil vurdere nye tilsynskrav. Forslaget som ble sendt ut på høring påfølgende høst var en direkte konsekvens av ulykken i Bergen.

"For å bidra til å forebygge tragiske hendelser som dette dødsfallet, foreslår departementet at det i veileder til ny forskrift gis nærmere veiledning om rutiner for tilsyn under soving i tilknytning til forskriftskravet om utforming og helsemessig tilfredsstillende virksomhet.» het det i brevet fra departementet.

Høringsfristen gikk ut i desember samme år. Men Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til barnehage.no at pandemien har forsinket oppfølgingen av saken.

Departementet opplyser at de har som mål at de skal bli ferdig med veilederen og at forskriften skal kunne tre i kraft fra 1. juli 2021.

Powered by Labrador CMS