Illustrasjonsbilder fra skolegudstjeneste i Leinstrand kirke.
Illustrasjonsbilder fra skolegudstjeneste i Leinstrand kirke.

Kirken mener forbud mot forkynnelse i skolen bør droppes

Kirken mener det kan oppstå unødvendig dobbeltregulering og uklarhet rundt skolegudstjeneste dersom det innføres forbud mot forkynnelse i skolen.

I forslaget til ny opplæringslov inngår en egen paragraf som omtaler forbud mot forkynning. Lovforslaget er på høring, og det får motstand i en uttalelse fra Den norske kirke, skriver Dagen.

Et eget forkynnelsesforbud er en unødvendig dobbeltregulering og skaper nye uklarheter og usikkerhet, heter det i høringsuttalelsen fra Kirkerådet, som ber om at bestemmelsen strykes.

LES: – Javisst går jeg i kirken på julaften

Kirkerådet mener man kan beholde et forbud mot forkynnelse i KRLE-faget, men at lovforslaget slik det nå er formulert, vil kunne åpne for diskusjoner og konflikt rundt skolegudstjenester – der elever kan be seg fritatt fra å delta.

Høringsuttalelsen ble først omtalt av Vårt Land.

– Gudstjenester må per definisjon inneholde forkynnelse og religiøs praksis for at de skal være gudstjenester. Altså har Stortinget vedtatt å oppfordre til at elever kan delta på noe som inneholder forkynnelse. Med denne nye bestemmelsen, kan det oppstå en konflikt mellom Stortingets oppfordring til skolegudstjenester og den eksplisitte bestemmelsen om forbud mot forkynnelse, heter det i høringsnotatet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS