– Skolepsykologen er et lavterskeltilbud til elevene, som jeg håper vi får beholde, sier rektor ved Levanger videregående, Knut Bergdal og får støtte av elevrådsleder Oliver Aasland og helsesykepleier Rannveig Lingen Hegdal. Foto: Marianne Ruud
– Skolepsykologen er et lavterskeltilbud til elevene, som jeg håper vi får beholde, sier rektor ved Levanger videregående, Knut Bergdal og får støtte av elevrådsleder Oliver Aasland og helsesykepleier Rannveig Lingen Hegdal. Foto: Marianne Ruud

Kjemper for å beholde psykologtilbud

Tidlig oversikt over elever med behov for ekstra oppfølging har ført til at flere fullfører og består på Levanger videregående skole. Nå kjemper skolen for å beholde psykolog på skolen en dag i uka.

Publisert

Helt siden 2009 har Levanger videregående skole, som en av flere videregående skoler i Nord-Trøndelag, fått ekstra midler til utvidet skolehelsetjeneste. Ordningen startet som et forsøk på to videregående skoler og formålet var nulltoleranse mot selvmord. Det utvidete tilbudet går blant annet ut på at en psykolog er tilgjengelig en dag i uka for alle elever på skolen. Men i forbindelse med fylkessammenslåingen, er den videre finansieringen i Trøndelag usikker.

Psykologtilbudet er flere steder et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommuner. En eventuell videreføring er nå til politisk behandling og den endelige avgjørelsen skal tas til høsten.

– Dette er et lavterskeltilbud til elevene, som jeg håper vi får beholde, sier rektor Knut Bergdal.

Er optimist

Utdanning møtte ham, elevrådsleder Oliver Aasland og helsesykepleier Rannveig Lingen Hegdal i skolen atrium i midten av juni. Denne junidagen kommer rektor akkurat fra et møte om videre finansiering.

– Etter dagens møte er jeg optimist. Jeg tror vi skal få finansieringen på plass. Vi samarbeider godt med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) her i Levanger. Og vi har også et godt samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste. Etter at ordningen er blitt evaluert, er det stor oppslutning om psykolog som lavterskeltilbud i videregående skole, sier Bergdal.

Han forteller at Levanger videregående skole har vært en del av et forskningsprosjekt der man har sett på effekten av å få tidlig oversikt over elever som kan trenge ekstra oppfølging.

Flere får tidlig hjelp

For helsesykepleier Rannveig Lingen Hegdal har psykologtilbudet vært en viktig støtte i arbeidet med å finne ut hvilke elever som kan ha behov for oppfølging og hva slags oppfølging de trenger.

– En psykolog som kommer hit til skolen og som får mulighet til å bli kjent med både elever, lærere og oss, har vært viktig, sier Hegdal som er en av to helsesykepleiere på Levanger videregående skole. Hun deler en hel stilling med helsesykepleier Renate Jørgensen.

Hegdal forteller at det nesten alltid er en helsesykepleier tilstede på Levanger videregående skole. Bare en mandag hver 14. dag jobber de begge utenfor skolen. Hvis helsesykepleierne har trengt noen å samarbeide med, har psykologen vært nyttig å koble inn. De synes det er fint med et tilbud til elever som sliter med angst, depresjon eler som føler seg utenfor.

– Det at elever bare kan stikke innom psykologen for en prat uten å behøve henvisning fra lege, er nyttig for mange elever. Det kan også hjelpe i det forbyggende arbeidet vi gjør. Men skal en psykolog jobbe terapeutisk over tid, da trengs det henvisning fra lege. Og det kan ta tid, sier Hegdal.

Hun legger til at for de fleste elevene som tar kontakt med skolehelsetjenesten så dreier deg seg om helt normale utfordringer ungdommer har.

Flere gutter tar kontakt

Tradisjonelt har det vært flere jenter enn gutter som har oppsøkt helsesykepleier og psykolog. Men det kan være i ferd med å endre seg.

– De siste årene har vi fått bedre kontakt med guttene. Jeg har faktisk aldri hatt så mange henvendelser fra gutter som i år, sier Hegdal.

Rektor, elevrådsleder og helsesykepleieren tror alle at psykologtilbudet har bidratt til at flere gjennomfører skoleløpet. Foto: Marianne Ruud
Rektor, elevrådsleder og helsesykepleieren tror alle at psykologtilbudet har bidratt til at flere gjennomfører skoleløpet. Foto: Marianne Ruud

Elevrådsleder Oliver Aasland ser på det å ha latt tilgang til psykolog som et godt tiltak. Av og til har han fått spørsmål fra elever som har lurt på hvem de kan henvende seg til og hva skolen kan tilby.

– Det å føle seg trygg i skolemiljøet og kjenne seg som en del av fellesskapet har stor betydning også for hvordan du klarer deg faglig, sier Aasland.

Trivselstiltak

For å inkludere flest mulig elever har skolen også lagt opp til ulike trivselstiltak som fredagsquiz og gratis havregrøt til frokost. Det har også vært 14 grupper i sving med å lage kortfilmer.

– Det å ha aktiviteter som retter seg mot ulike elevgrupper, både de som bor i Levanger og elever som bor på hybel betyr mye. Elever har behov for et nettverk også utenom skoletiden, sier Aasland.

Om psykologtjenesten sier han at den kan ha avgjørende betydning for at elever klarer å gjennomføre videregående. Og Aasland får full støtte av rektor.

– Trygghet er punkt nummer én for å klare å konsentrere seg om fagene i skolen. Derfor er vi opptatt av laget rundt eleven. Vi har over tid jobbet målrettet med å få flest mulig til å fullføre, sier Bergdal.

Utfordringer på yrkesfag

Bergdal er også opptatt av at skolen har miljøarbeidere tilgjengelig. Deres jobb er å bidra til at alle elever føler seg inkludert i skolemiljøet. Dessuten mener rektor at den omdiskuterte fraværsgrensen, som ble innført for tre år siden, har bidratt til at flere elever møter. Det er elevrådsleder Aasland enig i. Samtidig ser han utfordringer med fraværsgrensen, særlig for sårbare elever.

– Fraværsgrensen er nyttig for elevene som klarer seg godt på skolen både faglig og sosialt. Men for elever som sliter, kan fraværsgrensen føre til at de gir opp, advarer han.

Både Aasland og helsesykepleier Bergdal ser at det er flere utfordringer blant elever på yrkesfag. De ferske tallene fra SSB viser at kun 64,5 prosent av yrkesfagelevene gjennomførte. Om noen år kan noen av dem kanskje få hjelp av Aasland, for når vi spør ham om videre planer etter å ha fullført videregående, svarer han.

– Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, men jeg kunne godt tenkt meg å bli psykolog, sier han.

– Bidrar til rekord-gjennomføring

En av grunnene til at Levanger videregående skole og de andre skolene som har deltatt i ordningen med utvidet skolehelsetjeneste ønsker å beholde utvidet skolehelsetjeneste, er at skolen nå kan vise til statistikk for god gjennomføring.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen som gjennomfører videregående skole øker over hele landet. På landsbasis var det 75,3 prosent som gjennomførte. I Trøndelag er resultatet enda bedre. Her var det 76,2 prosent som fullførte i samme periode.

– Tallet er historisk høyt og over landsgjennomsnittet. Det bekrefter at det jobbes godt i de videregående skolene i fylket. De tiltakene vi har satt i gang virker, og vi er på rett veg, sier fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylke, Vegard Iversen til Trønderavisa.

Ved Levanger videregående skole er resultatene spesielt gode. Her fullførte 85 prosent i samme tidsperiode, medberegnet elever som har bestått på normert tid på alle trinn. – Psykolog som lavterskeltilbud er ikke det eneste tiltaket vi har satset på for å øke gjennomstrømningen. Vi har satt i verk flere typer tiltak samtidig. Det dreier seg både om ekstra timer i fag og psykososiale tiltak. Psykolog på skolen er bare ett av tiltakene, understreker rektor.