Akademiet får redusert krav, men vurderer å klage

Selv om Utdanningsdirektoratet har redusert det totale kravet mot Akademiet Norge med 31 prosent, vurderer de å klage på millionkravet mot dem.

Akademiet mener tilsynsrapporten til Utdanningsdirektoratet i praksis tvinger friskolene i Norge til å bli en kopi av den offentlige skolen.

Bakgrunnen er at Utdanningsdirektoratet i dag kom med sin tilsynsrapport for Akademiets skoler. Rapporten gir Akademiet betydelig medhold etter skolenes merknader til de foreløpige tilsynsrapportene.

Les også: Sju skoler må betale tilbake millionbeløp

– Innleid arbeidskraft lønner seg

Direktoratet reduserer det samlede kravet mot Bergen Private Gymnas og Akademiets skoler fra 18,5 til 12,68 millioner kroner.

– Vi er tilfreds med at Utdanningsdirektoratet gir oss betydelig medhold og at Utdanningsdirektoratet fastslår at varer og tjenester vi har kjøpt har kommet elevene til gode, sier Kjetil Eide, daglig leder i Akademiet Norge.

Kravene knyttes til prinsippspørsmål som at Utdanningsdirektoratet mener Akademiet bør løse oppgavene på samme måte som den offentlige skolen.

– Eksempelvis ved faste ansettelser fremfor innleie etter behov, på tross av at innleie er mer kostnadseffektivt. Det påfallende i vurderingen er at hvis vi hadde gjort som det offentlige og leid inn personell etter behov fra et eksternt bemanningsbyrå, fremfor fra såkalt ”nærstående selskaper”, hadde ikke Utdanningsdirektoratet hatt innsigelser på dette, selv om det hadde kostet mer, sier Eide.

– Frihet til å organisere seg annerledes

Privatskoleloven fastslår at privatskolene skal være et alternativ til de offentlige skolene og fritt velge hvordan de organiserer seg, innenfor rammene av privatskoleloven.

Eide er klar på at direktoratets vurderinger tvinger skolene vekk fra å organisere seg slik de mener er til det beste for elevene, og over på en modell som er tilnærmet identisk med det offentlige.

– Et grunnleggende premiss for, og poeng med, friskolene er at de skal ha frihet til å organisere seg annerledes enn de offentlige skolene. At Akademiet kan gjøre ting annerledes er noe av grunnen til at Akademiet har lavere frafall, bedre eksamensresultater og triveligere læringsmiljø enn de offentlige skolene. Vi ønsker ikke å bli en nedskalert kopi av den offentlige skole, sier Eide.

Eide fastholder at Akademiet skal følge gjeldende regelverk, og at tilsynsrapporten ikke vil ha konsekvenser for elevene ved skolene.

Powered by Labrador CMS