I dette bygget holder Cultiva Barnehage AS til. Daglig leder, Renate Lundgren Nysæter, er den som topper lønnslisten i landets AS-barnehager med sine 1,7 millioner kroner i årslønn. Foto: Google.

Tar ut hver tredje krone fra barnehagen i lønn til eier

Eier og daglig leder av Cultiva Barnehage AS i Bergen, Renate Lundgren Nysæther, bevilger seg selv 1,7 millioner i lønn av en inntekt på 5,2 millioner. Hun er dermed den daglige lederen i en AS-barnehage som tjener mest. Kommunen varsler nå at de vil se nærmere på regnskapet.

Publisert

Barnehagen går i underskudd, og aksjekapitalen er tapt. Fra barnehagen ble startet i 2007 frem til siste tilgjengelig regnskap fra 2015, er det blitt bevilget stadig mer i lønn til eier, nesten hvert år.

Denne artikkelen er en del av artikkelserien om Utbyttebarnehagene

 • Totalt er det litt over 3000 private barnehager i Norge.
 • Rundt 1500 er drevet som aksjeselskap (AS).
 • Utdanning har ved hjelp av regnskapstjenesten bizweb og Brønnøysundsregistrene gått gjennom alle aksjeselskap som er registrert å drive med barnehagevirksomhet og som tok ut utbytte i 2015.
 • 95 av selskapene hadde registrert utbytte. I disse selskapene har vi gått gjennom regnskapene for 2013, 2014 og 2015.
 • Inngår selskapet i et konsern, har vi kartlagt selskapsstrukturen og gått gjennom regnskapene også for andre selskap i konsernet.
 • Enkelte av de største barnehagekjedene har svært kompliserte selskapsstrukturer. Uttak av utbytter fra disse selskapene kommer derfor muligens ikke fram i Utdannings kartlegging.

Utdanning har ved hjelp av regnskapstjenesten bizweb og Brønnøysundsregistrene kartlagt regnskapet til alle barnehager som er registrert som akjeselskaper i Norge.

I oversikten under over daglige ledere som tar ut mest lønn fra private barnehager, ligger Nysæther øverst. 

(Artikkene fortsetter under).  

– Dette er en privatsak

Cultiva barnehage har åtte årsverk fordelt på 31 barn. Ifølge regnskapet betales det ut totalt 3,5 millioner i lønn, før sosiale utgifter. Av dette tok daglig leder og eier Renate Lundgren Nysæther ut 1,7 i lønn til seg selv i 2015. De sju andre årsverkene har da en lønnspott på 1,8 millioner til fordeling.

Nysæther mener det er en privatsak hvor mye hun tar ut i lønn.

– Med tanke på hvor mye jeg har jobbet, mener jeg lønnen jeg tar ut står i forhold til innsatsen jeg legger ned, sier Nysæther til Utdanning.

– Vi har en knallbra barnehage som skårer høyt på brukerundersøkelser. Jeg er stolt av den fantastiske personalgruppen vi har.

Regnskapstekniske spørsmål ønsker ikke Nysæther å kommente ut over dette.

Første året tok hun ut 273.000 i lønn og gav seg selv et lån på 617.000 kroner. Revisor påpekte i 2007-regnskapet at dette var i strid med aksjeloven. Barnehagen hadde dette året inntekter på 3,6 millioner.

– Jeg er både daglig leder, pedagogisk ledet, faglig leder og altmuligmann, slik at jeg i praksis er knyttet til barnehagen 12 måneder i året. Slik er det nok for de fleste små bedriftseiere. Man legger ned en veldig stor innsats for at driften skal kvalitetssikres, at ansatte, foreldre og barn skal ha det bra. Ettersom jeg driver alene uten et administrativt apparat med unntak av regnskapsbyrå og revisor, må det innsats og tid inn daglig for at vi skal drive godt, sier Renate Lundgren Nysæther 

 

Lån i strid med loven

Eier og eneaksjonær Nysæther bevilger også lån til seg selv i 2014, i strid med aksjeloven. Dette er anmerket i revisjonsrapporten av ansvarlig revisor Anne-Kristin Heggøy i Revisor Vest.

Utdanning har spurt Heggøy flere spørsmål angående regnskapene hun har godkjent, men Heggøy viser til taushetsplikten og ønsker ikke å kommentere saken.

Spørsmålene vi stilte var:

 • Hva skjedde med et lån på over 400.000 kroner som ble gitt i 2014, som i neste års regnskap virker å være gjort om til lønn til daglig leder?
 • Har revisor varslet skattemyndighetene om at selskapet 2 år på rad har gitt lån i strid med aksjeloven?
 • Har du kontrollert hvordan dette er innrapportert hos selskapet og hvordan tilbakebetaling er håndtert?
 • Hvordan er dette regnskapsmessig og skattemessig behandlet av selskapet, både lån og eventuell fordel renteberegning?
 • I og med at det er i strid med aksjeloven, er lånet omgjort til lønn og innrapportert som lønn?
 • Hvordan har selskapet innrapportert dette i sin næringsoppgave, og hvordan har daglig leder innrapportert lånene i sin selvangivelse?

Det er gjennomgående avvikende tall i regnskapene for både 2014 og 2015. Nysæthers kommentar til lånet kommer på epost: «Hei, vedrørende det såkalte ulovlige lånet er alt innberettet der det skal, og skattet for».

Utdanning har sett på regnskapene som har blitt innlevert siden oppstarten i 2007. I fem av de ni regnskapene fremkommer det at eier har tatt opp lån. Revisor har i fire av regnskapene der det er gitt lån påpekt at slike lån er i strid med aksjeloven.

 

Kommunen kommer til å sjekke

Økonomisjef i Bergen kommune Christian Hjemmen sier at kommunen har foretatt tilsyn i private barnehager på bakgrunn av økonomi. Cultiva barnehage er ikke en av dem kommunen har sett på.

– Kommunene mottar resultatregnskaper fra barnehagene på egne skjemaer fastsatt av Utdanningsdirektoratet, der fremkommer ikke daglig leders lønn. Barnehagen skal imidlertid opplyse om  transaksjoner med nærstående parter i regnskapsskjemaet herunder lønn eller uttak til eier. Det er ikke gitt slike opplysninger i rapporteringen fra Cultiva barnehage. Sånn som det er rapportert inn ser det ut som det samlet sett er en rimelig lønn til åtte ansatte. På bakgrunn av de opplysninger du kommer med, bør vi gå nærmere inn i dette regnskapet, sier Hjemmen til Utdanning.

Det vanligste området som Bergen kommune har ført tilsyn med, er  at endringer i aktiviteten blir rapportert inn korrekt. Lederlønninger eller utbytte er ikke noe de har ført tilsyn med, med mindre det fremkommer opplysninger i regnskapsrapporteringen som tilsier uttak i strid med regelverket.

– Det er også gitt lån flere ganger i strid med aksjeloven er dette noe dere også kommer til å se på?

– Vi fører tilsyn med barnehagens bruk av midler i henhold til kravene i barnehageloven. Barnehagene har ingen plikt til å rapportere inn balanse til kommunen. Brudd på aksjeloven ligger utenfor vårt hjemmelsområde. Eventuelle renter på et lån fra barnehagen til eier burde vært rapportert under transaksjoner med nærstående parter. Det er ingen slike opplysninger i regnskapsrapporteringen fra Cultiva barnehage for 2015, sier han og avslutter.

– I dette tilfellet kommer vi til å se nærmere på regnskapene og se om tildelte midler har blitt brukt på riktig måte.

 

 

 

Powered by Labrador CMS