Flere private barnehager, som i hovedsak har sine inntekter fra det offentlige og foreldrebetaling, bruker millioner av kroner på på feriehytter og leiligheter til bruk for de ansatte. I bygget til venstre ligger en leilighet JBT Nordvest kjøpte i Oppdal i 2014. Foto: Martin Innerdal Dalen/Inviso AS

Private barnehager finansierer firmahytter med offentlige penger

Private barnehager bruker millioner av kroner på å kjøpe feriehytter og ferieleiligheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd og foreldrepenger. – Feil disponering av midler tiltenkt barna, sier Kanvas-leder Robert Ullmann.

Publisert

 

Denne artikkelen er en del av artikkelserien om Utbyttebarnehagene

 • Totalt er det litt over 3000 private barnehager i Norge.
 • Rundt 1500 er drevet som aksjeselskap (AS).
 • Utdanning har ved hjelp av regnskapstjenesten bizweb og Brønnøysundsregistrene gått gjennom alle aksjeselskap som er registrert å drive med barnehagevirksomhet og som tok ut utbytte i 2015.
 • 95 av selskapene hadde registrert utbytte. I disse selskapene har vi gått gjennom regnskapene for 2013, 2014 og 2015.
 • Inngår selskapet i et konsern, har vi kartlagt selskapsstrukturen og gått gjennom regnskapene også for andre selskap i konsernet.
 • Enkelte av de største barnehagekjedene har svært kompliserte selskapsstrukturer. Uttak av utbytter fra disse selskapene kommer derfor muligens ikke fram i Utdannings kartlegging.

 

 

Utdanning har gått gjennom regnskapene til flere private barnehager organisert som aksjeselskap. Disse barnehagene har i all hovedsak sine inntekter fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Flere av dem bruker penger på feriehytter og leiligheter som er firmaleiligheter til bruk for de ansatte.

 • Utdanning har tidligere skrevet om Kristiansund idrettsbarnehage, hvor eieren har kjøpt en ski-in-ski-out-leilighet til 2,86 millioner kroner i Oppdal skisenter gjennom eiendomsselskapet som også eier barnehagelokalene. Barnehagen betaler 16.700 kroner i husleie hver måned for å finansiere leiligheten.
 • Eventus barnehager AS i Bergen kommune eier fem barnehager. De har kjøpt to ferieleiligheter i Torrevieja i Spania med penger fra barnehageselskapet. De har også investert i en firmahytte i Bergensområdet.
 • Skogstua barnehager AS i Bærum kommune har kjøpt skileilighet på Norefjell til rundt tre millioner kroner.
 • Selskapet Wiw AS i Namsos er morselskapet til Natur & Idrettsbarnehagen AS. Morselskapet har kjøpt en bedriftshytte som barnehageselskapet betaler leie for, ifølge regnskapet i 2015.
 • Idrettsbarnehagekonsernet, som tidligere i år ble kjøpt opp av Læringsverkstedet, har tidligere kjøpt to hytter på Skeikampen med kostnader på over ti millioner kroner totalt. I 2015 kjøpte tidligere eier av konsernet ut en av hyttene for 5,1 millioner kroner.

 

Det gode liv i Spania

Barnehagekonsernet Eventus eier fem barnehager i Bergen. De er organisert som aksjeselskap, men driver ifølge vedtektene som et non-profit-selskap hvor det ikke tas ut utbytte.

I 2013 kjøpte de en leilighet i feriebyen Torrevieja i Spania gjennom det nyopprettede selskapet «Det gode liv i Spania AS». Leiligheten kostet 750.000 og er en firmaleilighet til bruk for de ansatte. Aksjeselskapet «Det gode liv i Spania» er heleid av Eventus barnehager AS, som også er eier av de fem barnehagene som alle er drevet som hvert sitt aksjeselskap.

– Dette var en investeringsmessig vurdering. Det er en pengeplassering som skal være en sikkerhet for driften, sier eier av Eventus-kjeden, Kjetil Tuvin Hopen.

Han eier selv en leilighet i Torrevieja, og Hopen sier han visste prisene var lave og derfor mente en firmaleilighet var en god investering for selskapet.

– Det er bedre enn å ha pengene i banken, noe du taper på i dag. Når vi i tillegg kunne plassere pengene i noe som er et ansattgode, gjennom at de får bruke leiligheten gratis, er det en vinn-vinn situasjon, sier Hopen.

 

Kemneren reagerte

Kemneren i Bergen var imidlertid ikke like begeistret for leilighetskjøpet i Spania. Eventus hadde tidligere fritak for betaling av eiendomsskatt fordi de ifølge vedtektene er et non-profit aksjeselskap. I november 2014 opphever Kemneren vedtaket om fritak.  De skriver at organiseringen gjennom en rekke aksjeselskap peker mot at virksomheten ikke drives med ikke-kommersielt formål. Og de viser også til leilighetskjøpet i Spania.

«Oppsummert ble det altså investert i et eiendomskjøp i Spania, i stedet for å investere i selve barnehagedriften», skriver Kemneren.

Til Fanaposten sa Hopen i 2015 at de opplevde at Kemneren skiftet begrunnelse underveis i saken. I dag sier han at han tror Kemneren hadde bestemt seg for et vedtak og bare lette etter begrunnelse for det vedtaket, og at den begrunnelsen til slutt ble leilighetskjøpet i Spania.

Eventus barnehager AS klagde vedtaket inn til byrådet i Bergen kommune som avslo klagen. I klagebrevet skriver Hopen at selskapet har svak likviditet og at saken derfor er svært viktig. I Fanaposten sa Hopen at eiendomsskatten kan koste dem 200.000 kroner, og at de da må kutte kostnader.

«Økonomisk er det ingen gullgruve å drive med barnehager», skriver Hopen i klagebrevet til byrådet og antyder at dette kan medføre at driften i en av barnehagene må legges ned.

 

Kjøpte en leilighet til

Noen måneder tidligere kjøpte imidlertid Eventus enda en leilighet i Spania gjennom selskapet «Det gode liv i Spania AS», denne gang for 1,2 millioner kroner. Det er også gjort omfattende vedlikehold i leilighetene. Barnehageselskapet har ifølge regnskapene overført nærmere tre millioner kroner som lån til «Det gode liv i Spania AS».

– Hvordan kunne dere kjøpe en leilighet til, hvis det var så dårlig stilt økonomisk slik du skriver i klagen til byrådet?

– Leilighetene var kjøpt før dette vedtaket, og leilighetene har ingenting med driften å gjøre. I Eventus går alle pengene tilbake i driften, sier Hopen.

Han opplyser at Eventus barnehage AS betaler tolv tusen kroner i månedlig husleie til «Det gode liv i Spania AS» for å dekke kostnader knyttet til leilighetene.

– Husleien skal dekke bruken og gå i null. Går det i pluss, skal leien skrus ned, sier Hopen.

– Det samlede overskuddet de siste seks årene er på over 22 millioner kroner i barnehageselskapene. Hvorfor skriver dere i klagebrevet i 2014 at det er så trangt økonomisk?

– Alle tre barnehagene som vi da hadde overtatt over noen få år hadde gått med betydelige underskudd og hadde tapt egenkapital på tidspunktene vi overtok. Mye av overskuddet har vært nødvendig for å skaffe barnehagene positiv egenkapital og dermed sikker drift, sier Hopen.

Han peker på at mye av pengene er investert i vedlikehold og oppgraderinger.

– Det blir derfor direkte misvisende å fokusere på overskudd uten å samtidig vise til investeringer som er gjort på bygg og uteområder, når en skal vise til om en bedrift har god likviditet. Vi har nå ok likviditet, men på tidspunktet dette vedtaket om skattefritak kom, hadde vi svak likviditet, sier Hopen.

 (Artikelen fortsetter under).

– Tar ikke ut utbytte

Han understreker at hovedbegrunnelsen for at de klaget på vedtaket fra Kemneren var at de ikke hadde brutt vilkårene for fritaket for eiendomsskatt som de tidligere hadde fått.

– Det at vi heller ikke fikk uttale oss før et slikt vedtak ble gjort, og at det ikke ble gjort etter forvaltningsloven sine tidsfrister for enkeltvedtak, synes vi også var kritikkverdig. En skal ha ganske god likviditet om ikke en ekstrautgift på 200 000 over natten har betydning, sier Hopen.

– Hvis likviditeten var dårlig i selskapene på dette tidspunktet, er det vel et relevant spørsmål hvorfor dere prioriterte å bruke nesten tre millioner kroner på leiligheter i Spania?

– ​Vi hadde ikke kritisk dårlig likviditet og hadde god dialog med banken før kjøpet. Vi vurderte at det ville være smart å investere på det tidspunktet, ettersom prisene da var historisk lave på leiligheter i Spania, sier Hopen.

– Ifølge barnehageloven skal offentlige tilskudd og foreldrepenger komme barna i barnehagen til gode – mener du det er innenfor å investere i ferieleiligheter for de ansatte?

– Vi driver innenfor barnehagelovens rammer. Vi har god bemanning og kvalitet, og vi kan dokumentere at pengene er brukt fornuftig. Vi har lavt sykefravær. De ansatte står på og trives i jobben, og vi velger å bruke noe penger på å belønne de ansatte med gratis bruk av firmaleilighet. Dette er penger det allerede er skattet for og som andre barnehagedrivere kanskje velger å ta ut i utbytte. Det gjør ikke vi, sier Hopen.

Han viser til at Eventus-barnehagene skårer best av alle barnehagene i Bergen kommune på brukertilfredshet, og at de har en pedagogtetthet på 50 prosent og større bemanningstetthet enn de fleste andre barnehagekjeder. Han har god samvittighet for leilighetsinvesteringen.

– Jeg bruker ikke disse leilighetene selv, men de ansatte får nyte godt av det. Vi har i år også investert i en firmahytte bare tjue minutters kjøretid fra barnehagene. Den drar barna på tur til, mens de ansatte kan bruke den gratis i helgene. Dette er ikke penger som er brukt, de er plassert i investeringer og kan løses inn igjen i barnehagedriften etter behov, sier Hopen.

 

– Feil bruk av midler

Kanvas er en ideell stiftelse som driver over seksti barnehager. Også de tilbyr firmahytte til sine ansatte, men de har valgt å leie.

– Det er et velferdsgode for våre rundt 1200 ansatte. Vi leier en hytte på Geilo på 60 kvadratmeter, og det koster oss rundt 140.000 i året, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

Han sier det er de ansatte gjennom et arbeids- og miljøutvalg som har et eget velferdsbudsjett. De har valgt å disponere noe av dette budsjettet til å leie en firmahytte. De ansatte betaler også noe selv ved bruk av hytta, slik at arbeidstakerne dekker rundt en tredjedel av kostnadene.

– Hvorfor har dere valgt å leie framfor å eie?

– Det er helt uinteressant for oss å gå inn i markedet og kjøpe en hytte. Det er ikke det vi skal drive med, sier Ullmann.

– Flere mindre barnehageselskap har kjøpt firmahytter eller firmaleiligheter som betales gjennom barnehagedriften. Hva mener du om det?

– Hvis hensikten med et slikt kjøp er en kreativ måte å tildele seg selv et utbytte på, er det i alle fall mot hensikten med de offentlige tilskuddene og det å forvalte fellesskapets midler. Vi mener det er feil disponering av midler som er tiltenkt barna, sier Ullmann.

 

Solgte hytta

Da Læringsverkstedet kjøpte barnehagekjeden Idrettsbarnehagene AS i fjor, fulgte det med en firmahytte på Skeikampen.

– Den har vi solgt. Det hender at vi overtar selskap som har firmahytter, og da kvitter vi oss med det, sier daglig leder i Læringsverkstedet Hans Jacob Sundby.

– Hva mener du om barnehageselskap som investerer i firmahytter?

– Vi driver for skattepenger på en samfunnskontrakt, og jeg synes det er legitimt at samfunnet spør hvordan vi forvalter den tilliten. Så får hver og en svare for de valgene de har tatt, sier Sundby.

 

- Viktig for personalet

I DDE-hjembyen Namsos i Nord-Trøndelag, holder Natur & Idrettsbarnehagen AS til. Natur & Idrettsbarnehagen AS har ikke kjøpt bedriftshytte, men leier fritidsleilighet av morselskapet Wiw AS. Wiw as er et eiendomsselskap som eier flere eiendommer, og driver også med eiendomsforvaltning, utleie av bolig, utleie av barnehagebygg og diverse investeringer, blant annet fritidsleilighet.

- Alle i personalet har tilbud om å låne fritidsleilighet, og den benyttes jevnlig i sesongen, og leiligheten blir også leid ut til andre. Alle ansatte kan også låne barnehagens bygg til møter, kurs, bursdag og selskap. Ansatte har fortrinnsrett på å leie bolig gjennom Wiw as, skriver Wenche I. Wiik i en e-post til Utdanningsnytt.no.

Hun er eier av Natur & Idrettsbarnehagen AS, som drifter de to barnehagene med til sammen ca. 80 barnehageplasser og rundt 20 ansatte.

- Ifølge regnskapet for 2015, betalte Natur & Idrettsbarnehagen AS 408.400,- kr. i leie for barnehagelokaler og bedriftshytte. Hvor stort beløp av totalkostnaden går til leie av bedriftshytta?

- Natur & Idrettsbarnehagen AS leier barnehagelokaler av WIW AS og betaler markedsleie for det. Leie av fritidsleilighet er i henhold til markedsleie, sier Wiik.

- I hvilken grad vil du si pengene som blir brukt på ferieleiligheten kommer barna i barnehagen til gode?

- Som privat barnehage har vi som mål å gi et godt kvalitetstilbud til barna og foreldre. Flinke personale som trives, og er stabile i jobben, er viktig for oss. Derfor ønsker vi å gi de ansatte gode betingelser og arbeidsavtaler, det innebærer blant annet gode lønns- og personalavtaler gjennom Private Barnehagers Landsforbund. Lån av fritidsleilighet er en av flere personalgoder vi har tilbydd våre ansatte, sier Wiik.

Hun skriver at andre personalgoder er pengebonus, diverse kurs og utdanning, personalgaver, personalsammenkomster, studieturer til utlandet, medlemskap på helsestudio, mulighet for å låne fritidsleilighet, og lån av barnehagens lokaler til møter, kurs, bursdager og selskap.

- Vi investerer i personalet og i barnehagen, som for eksempel nye lekeapparater og oppgradering av inne- og uteområder, minibuss, gapahuk, lavvo og lignende, sier Wiik.

 

Kjøpte og solgte leilighet på Norefjell

Lenger sør i landet, nærmere bestemt Lommedalen i Bærum kommune, ligger Skogstua barnehager AS.

I årsregnskapet for 2010 står det at Skogstua barnehager AS kjøpte en skileilighet på Norefjell til rundt tre millioner kroner.

Den ble solgt mot slutten av 2016, ifølge styrer Viveke Wessel.

- Hvorfor kjøpte dere ferieleiligheten?

- Å arbeide i barnehage er både fysisk og psykisk anstrengende. Lønnen er som i andre omsorgsyrker ikke spesielt høy. Barna er tjent med en stabil bemanningssituasjon og godt kvalifiserte medarbeidere. For å kunne tiltrekke, beholde og motivere medarbeidere, er goder som tilgang til firmahytte et virkemiddel i tillegg til lønn, skriver Wessel i en e-post til Utdanning.

- Hvor mye ble leiligheten brukt av de ansatte?

- Skogstua Barnehager har i tiden vi tilbød firmahytte praktisert dette på vanlig måte ved at ansatte satte seg opp på liste for ønsket periode. Noen medarbeidere benyttet ordningen ofte, andre mindre, sier Wessel.

- I hvilken grad vil du si pengene som ble brukt på ferieleiligheten kom barna i barnehagen til gode?

- Med vinklingen i dine spørsmål gir du inntrykk av at du/fagbladet Utdanning mener at ansatte i barnehager ikke burde ha samme rettigheter som andre ansatte, og at de ikke kan ha tilleggsytelser på lik linje som resten av arbeidslivet. Å jobbe med omsorg for barn er en krevende og viktig oppgave. Dette bør også gjenspeile seg i måten vi behandler medarbeiderne våre i barnehagen på, sier Wessel.

 

 

 

Powered by Labrador CMS