Det er foreløpig ingen klare tegn til løsning på den snart tre uker lange streiken i Akasia-barnehagene. Bildet er fra et streikemøte i Bergen sentrum torsdag 11. mai. Foto: Marianne Ruud
Det er foreløpig ingen klare tegn til løsning på den snart tre uker lange streiken i Akasia-barnehagene. Bildet er fra et streikemøte i Bergen sentrum torsdag 11. mai. Foto: Marianne Ruud

Seks nye Akasia-barnehager tas ut i streik

Fra og med mandag tas seks nye Akasia-barnehager ut i streik. Onsdag har partene ikke kommet nærmere enighet.

Publisert

Førstkommende mandag opptrappes streiken i Akasia-barnehagene i Hordaland og Rogaland. Da tas seks nye barnehager ut i streik. Dermed er alle de 20 barnehagene i kjeden berørte av streiken, som har vart i 20 dager.

 

De seks barnehagene som tas ut i streik mandag er:

  • Valen barnehage
  • Bjerknesparken barnehage
  • Domkirken barnehage
  • Laksevåg kirkes barnehage
  • Landås menighetsbarnehage
  • Ramstad barnehage

Det skriver NRK onsdag.

 

76 medlemmer går ut i streik

I en pressemelding fra arbeidstakerorganisasjonene onsdag skriver disse at «I alt 76 medlemmer i de ulike arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne går ut i konflikt fra mandag morgen 29. mai». Totalt vil da 359 arbeidstakere være tatt ut i streik i alle forbundene.

– Jeg synes det er helt uansvarlig av fagforeningene å trappe opp en streik, når de i stedet kunne brukt tiden på å møte oss i forhandlinger, sier Anne Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, ifølge NRK.

Anita Knapskog, fylkesleder i Utdanningsforbundet Hordaland, sier at tilbudet fra Spekter ikke er godt nok, og ikke imøtekommer kravene.

– Vi er fortsatt motiverte, selv om vi også ser at det er trist at foreldre og barn blir rammet. Men slik det er nå, ser ikke vi at vi har noen annen løsning, sier Knapskog til Utdanningsnytt.no

 

 

Forslag om pensjons-kompromiss

 

Konflikten skyldes i hovedsak uenighet om en pensjonsordning. I fjor meldte Akasia sine ansatte ut av den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen som var tariffestet, og inn i Akasias innskuddsbaserte pensjonsordning.

 

Mandag denne uken sendte arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ut en pressemelding, hvor de inviterte motpartene til et møte. I pressemeldingen mandag sa Bratten følgende:

 

– Vi har tilbudt å imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter for å løse streiken i Akasia. Vi sitter klare ved forhandlingsbordet, og har invitert fagforeningene til nye forhandlinger, sier Bratten.

Spekter foreslo mandag at Akasia oppretter en egen pensjonskasse med ytelsespensjon for dem som var ansatt da barnehagene ble overført til Akasia. Disse kan da velge om de vil forbli i innskuddspensjonsordningen, eller gå over til ytelsespensjon.

– LO har som kjent stevnet Akasia for Arbeidsretten, fordi LO mener de ansatte hadde rett til en ytelsesbasert pensjonsordning da Akasia overtok barnehagene. For å komme dem i møte, tilbyr vi nå å etablere en ytelsesordning for dem som var tilsatt på dette tidspunktet. Da har de fått innfridd dette kravet, sier Bratten.

 

Anklager arbeidsgiver for «splitt og hersk»

Onsdag har de fire fagforbundene diskutert brevet fra Spekter, og svart på brevet i en pressemelding.

 

– Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det. Løsningen som Spekter beskriver som «pragmatisk» og å «imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter» er i realiteten en splitt-og-hersk-løsning. Det aksepterer vi ikke. Ordningen vil også være mer komplisert for både ansatte og arbeidsgivere. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, mener de fire forhandlingslederne.

 I et lengre, felles brev til Spekter skriver de blant annet at: 

«Vi stiller oss positive til videre løsningsorientert dialog langs følgende linjer:

Det etableres tariffavtaler for Akasia med lønnsoppgjør for 2016 og 2017 i forlengelsen av det arbeidet partene allerede har gjort ved hjelp av mekleren, der blant annet sykelønnsbestemmelser og annet gjenstår. Pensjonsspørsmålet løses ved etablering av hybridpensjon i samsvar med kravet med virkning fra 1.1.2018. Privat AFP gjøres gjeldende på vanlig måte.» Dermed vil grunnlaget for rettssakene også falle bort, står det i pressemeldingen.

 – Arbeidstakerne forsøkte å rette ut en hånd til Akasia for å gjøre det mulig for førskolebarna å få en god avslutning på årene i barnehagen, ved å åpne for dispensasjoner. Når Spekter later som de tror at dette er et varsel om at plassfratredelsene nå blir trukket tilbake er det et uverdig spill for galleriet, mener forhandlingslederne, og skriver videre:

 

– Anne-Kari Bratten i Spekter vet svært godt at det ikke er slik. Å gi en dispensasjon er selvsagt ikke å avslutte en streik. Vi åpner barnehagene for en avslutning hvis arbeidsgiver søker om det. Så langt har de ikke gjort det. Det er bare å søke. Vi innvilger, sier de fire forhandlingslederne.

 

 

– Alt annet er uansvarlig

Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, skriver i en e-post til Utdanningsnytt.no at Spekter onsdag har gått gjennom brevet fra de fire arbeidstakerorganisasjonene, og mener at partene nå bør sette seg ved forhandlingsbordet for å finne en løsning.

– Alt annet er uansvarlig. Vi er enige med organisasjonene i at det skal gjennomføres et helt normalt lønnsoppgjør for 2016 og 2017 med normale virkningstidspunkt, men dette forutsetter imidlertid at partene finner en forhandlingsløsning. I motsatt fall er vanlig praksis som kjent at alle tillegg gis fra streikens opphør og at ingen ansatte får etterbetalt noen av lønnstilleggene. Det har også vært reist andre krav under forhandlingene og meklingen som vi selvfølgelig er villig til å forhandle om, sier Larsen.

 

Overrasket over manglende bevegelse

Han skriver at for å finne forhandlingsløsning har Spekter og Akasia i tilbudet de sendte organisasjonene på mandag, signalisert vilje til å se på arbeidstakers andel av pensjonsinnskuddet.

– Dette forutsetter selvfølgelig at partene finner en forhandlingsløsning, sier Larsen.

Han mener det er «svært overraskende at arbeidstakersiden i brevet vi mottok i ettermiddag, konstaterer at posisjonene i det store er de samme nå som under forhandlingene og meklingen».

– Det er feil. Mandag fremmet Spekter og Akasia et forslag om en reetablering av en ytelsesordning, og slik sett beveget oss betydelig i pensjonsspørsmålet. I vårt svar til organisasjonene i dag vil vi derfor på ny foreslå at partene gjenopptar kontakten, gjerne med meklerens mellomkomst, med sikte på å finne en løsning på denne streiken så fort som mulig, sier Larsen.

 Riksmeklernes kontor sier onsdag til Utdanningsnytt.no at de ikke har vært involvert i saken de siste dagene, og sier at arbeidstvistloven tilsier at mekleren skal ta kontakt 30 dager etter streiken startet, hvis partene ikke har kommet til enighet. Streiken startet 5. mai.

Powered by Labrador CMS