Valg 2019

En uke før valget stilte lokalpolitikere i Bergen til debatt om skolen og barnehagens framtid i byen. Foto: Utdanningsforbundet Bergen.

– Skole er kommet i skyggen av bompenger og bybane

Flere pedagoger i barnehagen og mer ressurser til praktiske fag, er saker politikerne i Bergen er opptatt av. Men det og alt annet er kommet litt i skyggen av bompengesaken.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundets lokallag i Bergen har stilt de ti største partiene i byen spørsmål om skole, barnehage og utdanning. Og svarene ga lærerorganisasjonen forhåpninger til de neste fire årene.

– Et flertall av partiene vil jobbe for at det blir innført en pedagognorm på 50 % i de kommunale barnehagene. Det er flere enn i dag, og flere enn den statlige normen krever, sier leder for barnehage i Utdanningsforbundet i Bergen, Odd Arild Viste.

Les også: «Bemanningsnorm – bra, men langt fra bra nok»

Viste er fornøyd med svarene fra politikerne og mener de gir barnehagelærerne i vestlandsbyen grunn til å være optimistiske.

– Vi kan forvente at det ansettes flere pedagoger i barnehagene etter valget. For dette er det så bred enighet om. Kun KrF svarer at de ikke vil jobbe for dette, mens Senterpartiet og MDG svarer «vet ikke», sier Viste.

Mer penger til spesialpedagogikk

Utdanningsforbundet i Bergen har lenge vært bekymret over at midlene som blir bevilget til spesialpedagogikk ikke øker, selv om antall barn gjør det.

Les denne! Bjørn Revil i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger tror partiet har stor lærerappell – og han er selv lærer.

– De siste 15 årene har vi sett en kraftig økning i barne- og elevtallene, mens midlene til spesialpedagogikk har stått stille. Nå ser imidlertid stemningen ut til å ha snudd, sier Viste. Politikerne i Bergen er nemlig enige om at det må bevilges vesentlig mer penger til spesialpedagogiske tjenester.

– Vi trenger flere spesialpedagoger og mer ressurser til tilrettelegging, og nå kan vi jo håpe at det kommer, sier Viste.

Mer til praktiske fag

Partiene i Bergen oppgir også at de vil jobbe for en styrking av de praktisk-estetiske fagene i skolen. Politikerne ønsker å bedre de fysiske forholdene for praktiske fag i skolen, og vil samtidig øke kompetansen til lærerne.

– Dette er fag som forbundet opplever er blitt prioritert ned de siste årene til fordel for mer teoretisk rettede fag. Her er det bare Høyre som svarer at de ikke vil jobbe for en slik styrking, sier Viste.

Powered by Labrador CMS