Partene tviler på at ekspertutvalg kan løse tillitskrisen

Utdanningsforbundets leder har ingen tro på at tillitsproblemene mellom lærerne og KS vil bli løst av ekspertutvalget som kunnskapsministeren har oppnevnt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har nedsatt et utvalg som skal bidra til å løse tillitskrisen mellom lærerorganisasjonen og arbeidsgiversiden KS, som kom klart til uttrykk i fjorårets streik. Utvalget skal ledes av professor Thomas Dahl ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets program for lærerutdanning. Medlemmene er hovedsakelig professorer ved universitetet og høgskoler, hovedsakelig i Norge, men også i Sverige og Danmark.

– Vi ønsker oss en analyse av læreren, en felles virkelighetsbeskrivelse av læreren og lærerens rolle i skolen, som partene kan slutte seg til, sier kunnskapsministeren til Dagens Næringsliv.

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied gjør det klart overfor avisa at hun ikke har tro på at et ekspertutvalg kan løse problemet.

– Tillitskrisen handler om forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, forholdet til myndigheter, til sentrale politikere som lover. Dette er jo ikke noe et utvalg av eksperter kan gjøre noe med. Dette er noe som må håndteres i dialogen mellom partene i arbeidslivet og det politiske systemet, sier hun.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H) understreker på sin side at tillit ikke kan vedtas, men er noe som må jobbes med. 

– Men vi er positive til alle initiativ til bedre skole, forståelse for lærerrollen, og kanskje også lærerrollen, sier hun.

Utvalgets leder Thomas Dahl tror utvalget kan finne fram til en middelvei som kan bidra til å samle partene.
– I dag mistenkeliggjør de hverandre, og det er besynderlig fordi begge parter jo har de beste intensjoner. Det gjelder å møtes og erkjenne dette, sier han til Dagens Næringsliv.

De øvrige medlemmene av utvalget er:
professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda
professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark
rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder
professor Kjell G. Salvanes, Norges Handelshøyskole
professor Kaare Skagen, Høgskolen i Oslo og Akershus
dosent Siw Skrøvset, Universitetet i Tromsø
professor Fredrik W. Thue, Høgskolen i Oslo og Akershus
professor emerita Berit Askling, Göteborgs universitet
professor Lars Qvortrup, Aalborg universitet

Powered by Labrador CMS