- Bente Thorsen, medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, er fornøyd med at det ble flertall for obligatorisk skolegudstjeneste. Men hun legger samtidig til at hun ser det som viktig at elever har mulighet til å reservere seg. Foto: Marianne Ruud

Flertall i Frp for obligatorisk skolegudstjeneste

Får Fremskrittspartiet det som de vil, blir det obligatorisk for skoler å arrangere skolegudstjenester. Foreldre skal ikke lenger krysse av på et skjema om deltakelse, men elever skal få mulighet til fritak.

Publisert

 

Lørdag gikk Sylvi Listhaug på talerstolen for å støtte et resolusjonsforslag fra Fremskrittspartiet i Buskerud om at det skal bli obligatorisk for skoler å arrangere skolegudstjeneste.

Listhaug, som selv er personlig kristen, er kritisk til at noen skoler velger å ikke holde gudstjenester, eller velger å ha påmelding til dem.

- Man hører eksempler fra skoler om at elever ikke har blitt med på skolegudstjenestene rett og slett fordi foreldrene har glemt å melde fra, hevdet Listhaug.

Under debatten på søndag fikk hun mange av delegatene til å gå på talerstolen til støtte for resolusjonsforslaget fra Buskerud og under voteringen søndag, vant forslaget fram.

Fornøyd med vedtaket

Utdanning spurte Bente Thorsen, medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for Fremskrittspartiet, hva hun mener om at resolusjonen fra Buskerud ble vedtatt.

- Jeg støtter resolusjonen, fordi elever har mulighet til å reservere seg, sier hun.

Norske verdier under press

Fra talerstolen sa delegat Morten Wold: - Norske verdier og norsk kultur er viktig i det samfunnet vi lever i. Norske verdier er under press, det er også kristendommen. Andre religioner presser seg fram. Det er grunnleggende at mennesker som bor i landet vårt lærer om kristendommen.

- Ingen elev har lidd overlast av å delta på skolegudstjeneste. Men nå hører vi at mange rektorer nekter å avholde skolegudstjeneste ut fra sin egen overbevisning. Dette resolusjonsforslaget tvinger ingen. Vi åpner for at elever kan reservere seg, understreket Wold.

Thomas Klingen fra Buskerud sa: - Skal vi nekte elevene skolegudstjeneste og julefeiring fordi det kan krenke noen? Skal vi slutte med julenisser? Og nisselue - en uskyldig rød sak med hvit pusekant? Jeg har snakket med elever med ulik bakgrunn. De vil ikke bli fratatt muligheten til å delta på skolegudstjeneste.

Ble forbanna

Geir Hågen Karlsen fra Fremskrittspartiet i Oslo var blant de mest engasjerte under debatten:

- Jeg har barnet mitt på Slemdal skole. Derfra fikk vi foreldre ranselpost. I ranselposten lå det et skjema der vi ble bedt om å krysse av på om vårt barn skulle delta på skolegudstjenesten eller ikke. Skolen forlangte skriftlig bekreftelse.

- Da ble jeg forbanna. Det er da ingen grunn til å gi skriftlig bekreftelse på det. Maken til byråkrati. I skolens formålsparagraf står det jo at skolens virksomhet skal «bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon», siterte Karlsen.

Torbjørn Espelien fra Bærum sa at han selv aldri deltok på skolegudstjenestene.

- Jeg fikk slippe, innrømmet han.

Likevel ga han sin støtte til resolusjonsforslaget fra Buskerud.

Listhaug møtte motstand fra Sandberg

Men Sylvi Listhaug og Buskerud Frp møtte også motbør fra enkelte delegater. Nestleder Per Sandberg ba - på vegne av redaksjonskomiteen – om at landsmøtet avviste resolusjonsforslaget.

Sandberg fikk støtte blant annet fra Frank Willy Djuvik:

- Jeg har også mottatt ranselpost. Men jeg mener at det er foreldrenes ansvar å lære barna om kristendom. Det offentlige skal ikke styre alt, sa han.

En annen delegat fulgte opp: - Det er grenser for hva politikere skal legge seg opp i. Vi er partiet som er for valgfrihet. Skolene er i stand til å avgjøre dette selv. Stem imot.

Ikke trospress

I uttalelsen fra Buskerud pekes det på at samarbeidet mellom kirken og skolen har lange tradisjoner. En skolegudstjeneste innebærer ikke noe trospress mot den enkelte eleven, men er en mulighet til å lære om norsk kultur og kristen tradisjon, heter det videre.

«Gudstjenester foran jul har en viktig plass, og man kan ikke forstå Norge hvis man ikke skjønner og forstår hva kristendommen har betydd. Samtidig vil eleven få en opplevelse av hva det vil si å være med på en gudstjeneste», heter det resolusjonsteksten fra Buskerud.

 

Powered by Labrador CMS