Medlemmene i Utdanningsforbundet skal si sin mening om det framforhandlede forslaget til ny offentlig tjenestepensjon gjennom en uravstemning. Mens årsmøtet i Utdanningsforbundet Trondheim sier klart nei, er konklusjonen uklar blant lokallagene Utdanning har vært i kontakt med. Ill. foto: Jørgen Jelstad

Pensjonsavtalen: Utdanningsforbundet Trondheim oppfordrer til å stemme nei

Årsmøtet til Utdanningsforbundet Trondheim anbefaler medlemmene å stemme imot avtalen om ny offentlig pensjonsavtale. I resten av landet er det usikkerhet.

Publisert

På årsmøtet til Utdanningsforbundets lokallag i Trondheim kom det et resolusjonsforslag fra to delegater om å anbefale nei til pensjonsavtalen. Utdanningsforbundet skal ha uravstemning om avtalen, som er forhandlet fram av de store arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne. Uravstemningen holdes senere i vår.  

Partene i offentlig sektor ble lørdag 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. Her er de viktigste endringene:

* Ordningen skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere, dersom arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer sier ja til den fremforhandlede avtalen.

* Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

* Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekter mellom 7,1 og 12 G.

* Det innføres en AFP-ordning etter mønster av privat AFP, der man kan ta ut AFP fleksibelt fra 62 til 75 år og kombinere den med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

* Det gis et overgangstillegg på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et slikt «slitertillegg».

* Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

* Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

* Partene kom ikke i havn når det gjelder nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere. Dette skal det forhandles videre om i en egen prosess til høsten.  Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre. (NTB)

I Trondheim stemte 110 delegater på årsmøtet for en fellesuttalelse som anbefaler å si nei i uravstemningen. Fem stemte mot forslaget.– Årsmøtet stemte fram dette, men jeg selv har ikke bestemt meg for om jeg vil stemme for en ny pensjonsavtale, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll.

Røsvoll understreker at det ikke er ledelsen i Utdanningsforbundet Trondheim som sier nei til avtalen, eller kommer med anbefalingen om å si nei.

– Dette var et forslag som kom på årsmøtet, delegatene stemte over det, og resultatet ble klart, sier Røsvoll.

I uttalelsen fra årsmøtet  heter det blant annet: «Forslaget til ny tjenestepensjon handler om omfordeling. En omfordeling fra de med dårlig helse og tunge jobber til de med god helse og jobber de kan bli gamle i. En omfordeling fra dem som ikke klarer å stå så mange år i arbeidslivet, til de som klarer dette.»

 

Sentralt ja

Steffen Handal og resten av ledelsen i Utdanningsforbundet anbefaler medlemmene å si ja til avtalen om offentlig tjenestepensjon. Lederen i Trondheim mener likevel ikke at dette er problematisk.

– Nei, dette er ikke vanskelig. Forslaget som kom, måtte behandles. Noe annet ville vært udemokratisk. Nå blir det viktig for oss å gi medlemmene god og balansert informasjon om den nye pensjonsavtalen, sier Røsvoll.

Utdanningsnytt har kontaktet lederne i de største lokallagene til Utdanningsforbundet. Ingen av lederne har konkludert om hva de selv kommer til å stemme. De vil heller ikke komme med noen anbefaling til lærerne.

 

Usikkerhet over hele landet

*Bergen

– Vi kommer ikke til å gjøre som Trondheim. Vi kommer ikke til å gå ut med en anbefaling om hva medlemmene skal stemme, men håper å gi dem nok kunnskap til å selv ta et kvalifisert valg i den grad det er mulig, sier Bente Ingeborg Myrtveit, leder i lokallaget i Bergen.

Tillitsvalgte i Bergen har fått informasjon om pensjon.

– Vi har også hatt omfattende skolering i forkant av hvordan pensjon «ser ut» og håper at vi har lagt et godt kunnskapsgrunnlag for medlemmene våre, sier Myrtveit.

 

*Stavanger

– Vi har ikke rukket å behandle saken om pensjon og uravstemningen ennå i styret vårt, men det skal opp som egen sak på neste styremøte, sier leder for lokallaget i Stavanger, Inger G. Haraldsen.

Styret i Stavanger vil mest sannsynlig ikke komme med noen anbefaling til sine medlemmer.

– Det som blir viktig for oss, blir å jobbe for å informere medlemmene godt slik at de kan få et godt grunnlag for å stemme når den tid kommer, sier Haraldsen.

Arbeidsplasstillitsvalgte skal få mer informasjon om pensjon før avstemningen. Det skal også lederen i Stavanger få.

– Når det gjelder hva jeg skal stemme, trenger jeg mer tid på å sette meg inn i saken, sier Haraldsen. 

 

*Sandnes

– Styret ble enige om at vi ikke tar noe standpunkt. Vi skal bruke tida fram til uravstemningen til å informere nøytralt om pensjonsforliket, sier Hans Fredrik Hansen, leder i Utdanningsforbundets lokallag i Sandnes.

Hansen selv har heller ikke konkludert.

– Jeg er usikker. På den ene siden er bekymret for pensjonen til dem som ikke klarer å jobbe til de er 67 år. Hva med de svakeste? Er dette et system som tar var på dem? lurer Hans Fredrik Hansen på.

Han har likevel ikke tatt noe standpunkt.

– Samtidig lurer jeg på hva alternativet er dersom vi sier nei til denne avtalen, sier Hansen.

 

*Oslo

Lederen i Oslo vil ikke komme med en anbefaling til medlemmene.

– Jeg mener at det ikke ligger til lokallag eller fylkeslag å fatte et vedtak knyttet til den fremforhandlete avtalen, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Oslo.

– Vi er opptatt av å gi god informasjon om det som ligger i fremforhandlet avtale, sier Andersen. 

 

*Fredrikstad

– Utdanningsforbundet Fredrikstad kommer ikke til å gå ut til våre medlemmer med en oppfordring om det ene eller det andre. Om dette må hvert enkelt medlem stemme hva de selv måtte ønske, sier leder for lokallaget i Fredrikstad, Ulrika Hanssen.

Hva hun selv skal stemme, er ikke avgjort. 

– Jeg er fortsatt veldig usikker. Blir det nei, vil dagens avtale gjelde, og er den bedre enn den som er fremforhandlet? Her er det mye som ikke er avklart ennå, sier Hanssen.

 

*Drammen

I Drammen har styret i lokallaget pratet om pensjonsavtalen, men heller ikke der har de konkludert. – Enkelte tillitsvalgte har ytret ønske om å oppfordre medlemmene til å stemme nei. Men vi har et vedtak om å sende ut mail til alle våre tillitsvalgte hvor vi presiserer at det i denne saken vil være naturlig å oppfordre medlemmene til å stemme ja eller nei, sier Christian Evenshaug, leder i Utdanningsforbundet Drammen.

Evenshaug mener at pensjon slår så forskjellig ut for ulike aldersgrupper og medlemsgrupper at alle må selv finne ut hva de mener om saken.

– Dermed blir vår oppgave som tillitsvalgte å sørge for å gi medlemmene mest mulig informasjon om konsekvenser for de ulike gruppene, slik at de på eget grunnlag kan ta en avgjørelse om hva de vil stemme ved en uravstemning, sier Evenshaug.

Drammen venter også på at Utdanningsforbundet sentralt skal komme med sin vurdering og gi informasjon.

 

*Kristiansand

– Vi diskuterer fortsatt saken internt, og har ikke konkludert ennå, sier leder i lokallaget i Kristiansand, Åse Grethe Birkeland Føyn.

 

*Tromsø

I Tromsø har ikke styret diskutert pensjonssaken ennå.

– Jeg er sikker på at denne saken skal opp som styresak i styret i Utdanningsforbundet Tromsø i løpet av våren 2018, sier Rune Bakkejord, leder for lokallaget i Tromsø.

Bakkejord selv er også usikker.

– Jeg har ennå ikke tatt stilling til hva jeg kommer til å stemme, sier Bakkejord.

 

*Bærum

– Vi vil legge til rette for at medlemmene våre får den informasjonen de trenger for å kunne avgi en stemme, og vi kommer til å oppfordre dem til å stemme, sier lokallagsleder i Bærum, Anne Beathe Ryttersveen.

Hun selv er usikker på om det blir ja eller nei.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, sier Ryttersveen.

 

Powered by Labrador CMS