Klare for omkamp om offentlig «gullpensjon»

Etter sju års stillstand vil partene i offentlig sektor gjøre et nytt forsøk på å komme til enighet om ny tjenestepensjonen for offentlig ansatte.

Under et møte på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor torsdag, ble partene i offentlig sektor enige om å prøve å komme tilbake til forhandlingsbordet i løpet av våren.

– Det er mange vanskelige spørsmål som gjenstår, men jeg har ambisjon om at vi skal klare å landet dette i løpet av året, sier Hauglie til NTB.

Mens ansatte i privat sektor for lengst er omfattet av nye pensjonsordninger, ble pensjonsreformen bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene brøt sammen i 2009.


Dårlig for de yngre

«Gullpensjon» har den blitt kalt, tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor, som sikrer de ansatte en pensjon lik 66 prosent av lønna livet ut, en ordning de fleste ansatte i privat sektor bare kan drømme om.

Etter at levealdersjusteringene ble vedtatt i 2010, har imidlertid det offentlige gullet blitt av stadig simplere karat for de yngste ansatte. Bestemmelsen innebærer at pensjonen blir justert ut fra forventet levealder i hvert årskull. Siden levealderen er forventet å stige, vil yngre ansatte måtte jobbe stadig lenger for å oppnå samme pensjon som sine eldre kollegaer.

Denne utviklingen er hovedårsaken til at arbeidstakerorganisasjonene nå er villig til å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.

– Dagens ordning er ikke god for de yngre ansatte etter levealdersjusteringen ble innført, fastslår Unio-leder Ragnhild Lied.


Ikke bærekraftig

Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen nedfelt at den har som ambisjon å få utjevnet pensjonsordningene mellom offentlig og privat sektor.

– Dagens offentlig pensjon er ikke bærekraftig, og den blir stadig dårligere for de yngre arbeidstakere. I dag er det i praksis også helt umulig å gå fra offentlig til privat sektor, fordi en offentlig ansatt vil tape så mye i pensjon. Derfor må vi bygge ned barrieren mellom de to sektorene, sier Hauglie.

Lied sier Unios utgangspunkt er at forhandlingene ikke skal være et spareprosjekt.

– Vi skal fortsatt ha en god pensjon i offentlig sektor, sier Lied i NTB.

– Men må de offentlig ansatte innse at tiden med « gullpensjon» snart er en saga blott?

– Jeg vil ikke bruke ordet gullpensjon, for det finnes pensjoner som er bedre. Men den skal fortsatt være god, sier Lied.


Vil holde NHO ute

Under møtet, der alle arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, samt NHO, Virke og Spekter var til stede, ble partene enige om å utarbeide et utkast til mandat for forhandlingene. Partene skal så møtes igjen om tre uker for å starte arbeidet mot reelle forhandlinger.

Lied hadde på forhånd reagert på at NHO, som ikke er del av noen avtaler i offentlig sektor, var invitert til møtet. Hun har også gått hardt ut mot LO-leder Gerd Kristiansen, etter at det ble kjent at Kristiansen og NHO-leder Kristin Skogen Lund på egen kjøl har hatt møter om hvordan man kan utforme en ny offentlig tjenestepensjon.

Lied sier det viktigste Unio fikk avklart under møtet, var at NHO ikke skal få spille en rolle når de reelle forhandlingene mellom partene starter. (©NTB)

Offentlig tjenestepensjon

* Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon strandet i 2009.

* Offentlig tjenestepensjon omtales ofte som en «gullpensjon». Ingen andre pensjonsordninger kan måle seg med ordningen, som garanterer ansatte 66 prosent av den høyeste lønna i karrieren ved 30 års opptjening. Men med innføringen av levealdersjusteringen i 2011 blir ordningen stadig dårligere for yngre ansatte.

* Levealdersjustering innebærer at pensjonen justeres etter forventet levealder for hvert årskull, slik at yngre ansatte må jobbe stadig lenger for å oppnå samme pensjon som sine eldre kollegaer.

* I privat sektor gjelder alleårsregelen og prinsippet om at enhver står fritt til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting. De offentlig ansatte har i dag ikke denne fleksibiliteten, og gevinstene ved å jobbe etter 62 år er klart mindre i offentlig sektor enn i privat sektor.

* Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen fastslått at de ønsker nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon for å redusere forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor.

* Et utvalg anbefalte før jul i fjor at en ny pensjonsordning bør utformes som en påslagsordning, en type hybridordning med kjønnsnøytrale regler for årlig opptjening og utregning av årlig pensjon.

* Utvalget anbefaler å avvikle dagens AFP-ordning som tidligpensjon til fordel for en ny og fleksibel AFP, og at alleårsregelen innføres også i offentlig sektor.

* Partene i offentlig sektor er enige om å starte prosessen mot nye forhandlinger i løpet av våren. (©NTB)

Powered by Labrador CMS