Statssekretær Christl Kvam (H) sier at arbeids- og sosialministeren i løpet av høsten vil ta initiativ til å starte forhandlingene om endret tjenestepensjon for de offentlig ansatte. Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)
Statssekretær Christl Kvam (H) sier at arbeids- og sosialministeren i løpet av høsten vil ta initiativ til å starte forhandlingene om endret tjenestepensjon for de offentlig ansatte. Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)

Regjeringen vil starte forhandlinger om ny tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at regjeringen i løpet av høsten vil ta initiativ til forhandlinger med partene i arbeidslivet om å endre den offentlige tjenestepensjonen.

Under en debatt på BI i forbindelse med lanseringen av boka «Pensjonsløftet» onsdag, ga samtlige deltakere inntrykk av at forhandlingene nå kan starte. De venter bare på invitasjon fra regjeringen, forklarte Unio-leder Ragnhild Lied.

Den invitasjonen kommer de til å få i løpet av høsten.

– Vil regjeringen ta et initiativ til formelt å innlede forhandlingene?

– Arbeids- og sosialministeren vil i løpet av høsten ta initiativ til en avsluttende prosess med partene i arbeidslivet med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon, sier statssekretær Christl Kvam (H) til Utdanningsnytt.

Under debatten på BI ga hun uttrykk for at regjeringen nå var klare til å sette seg ved forhandlingsbordet. Det ble tatt godt imot av både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne som var representert.

 

Ordknapp før forhandlingene

Kvam ønsker ikke å kommentere hvor omfattende endringer regjeringen ser for seg å gjøre i tjenestepensjonen for de offentlig ansatte.

– Spørsmålene beveger seg inn mot forhandlingsposisjoner og er derfor ikke noe vi kan kommentere nå. Men regjeringen ønsker å legge om pensjonsordningene for offentlig ansatte, slik at ordningene blir tilpasset de øvrige endringene i pensjonssystemet, sier Kvam.

Hovedbudskapet til regjeringen er at det må bli mer lønnsomt å jobbe lenger. Det var det bred enighet om også fra Unio, LO, YS og de øvrige debattdeltakerne på BI.

– Det må bli mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter 62 år, og ordningene må være forutsigbare for yngre ansatte i offentlig sektor. Det er også viktig å redusere mobilitetshindrene som i dag gjør det vanskelig å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor, sier statssekretær Kvam.

– Regjeringen mener at offentlig ansatte fortsatt skal ha gode pensjonsordninger. Nye pensjonsregler i offentlig sektor må utformes slik at de samlet gir gode løsninger både for de ansatte, for arbeidsgiverne i stat og kommune og for samfunnet, understreker hun.

 

Rapport danner grunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet la i desember 2015 fram rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor». Partene i arbeidslivet mener denne rapporten danner et godt grunnlag for å gå i gang med forhandlinger om en endring alle ser må komme.

– Regjeringen ønsker med utgangspunkt i denne rapporten å gjennomføre en prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å finne en ny pensjonsløsning, sier Kvam.

Departementet trekker frem tre hovedtrekk den nye pensjonsordningen bør utformes etter:

  • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening.
  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.
  • Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
Powered by Labrador CMS