Trygghet, relasjoner og støtte er tre sentrale ord i guiden som det danske EVA-instituttet har gitt ut for å hjelpe lærere å styrke elevenes trivsel i den videregående skolen. Arkivfoto: Utdanning
Trygghet, relasjoner og støtte er tre sentrale ord i guiden som det danske EVA-instituttet har gitt ut for å hjelpe lærere å styrke elevenes trivsel i den videregående skolen. Arkivfoto: Utdanning

Slik kan skolene jobbe med å få elevene til å trives

Denne guiden fra danske EVA-instituttet viser hvordan de videregående skolene kan styrke elevenes trivsel.

Publisert

EVA er en uavhengig, statlig organisasjon i Danmark som skal bidra med evalueringer og kunnskapsgrunnlag for å utvikle utdanningssektoren.

De har nå laget et eget hefte, «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel». Der peker de på tre temaer det er viktig å jobbe med.

 

1. Skape trygge fellesskap på skolen.

Elevene må oppleve å være del av sosiale og faglige fellesskap på skolen. Det er særlig viktig å gi nye elever en god start på det videregående skoleløpet. Da kan det for eksempel være lurt med faste klasserom som gir en trygg base for elevene.

 

2. Lærernes relasjonelle rolle i arbeidet i klasserommet.

Lærerne må skape en god samarbeidskultur i klassen, hvor alle elever opplever at de kan bidra. Elevene må føle at det er rom for å feile. Lederne må skape en kultur hvor alle lærerne ser på lærer-elev-relasjonen som en viktig del av sitt arbeid.

 

3. Støtt elever som har det vanskelig.

Forebygg mistrivsel, for eksempel gjennom kontaktlærersamtaler, egne elevcoacher eller klassekurs i planlegging og studieteknikk. Ta tidlig tak i det hvis en elev henger etter. Gi elevene mulighet til også å benytte seg av hjelpetilbud, som psykolog og coach, uten at medelevene får vite det.

 

Her finner du hele artikkelen fra EVA og heftet «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel».