Trygghet, relasjoner og støtte er tre sentrale ord i guiden som det danske EVA-instituttet har gitt ut for å hjelpe lærere å styrke elevenes trivsel i den videregående skolen. Arkivfoto: Utdanning
Trygghet, relasjoner og støtte er tre sentrale ord i guiden som det danske EVA-instituttet har gitt ut for å hjelpe lærere å styrke elevenes trivsel i den videregående skolen. Arkivfoto: Utdanning

Slik kan skolene jobbe med å få elevene til å trives

Denne guiden fra danske EVA-instituttet viser hvordan de videregående skolene kan styrke elevenes trivsel.

Publisert

EVA er en uavhengig, statlig organisasjon i Danmark som skal bidra med evalueringer og kunnskapsgrunnlag for å utvikle utdanningssektoren.

De har nå laget et eget hefte, «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel». Der peker de på tre temaer det er viktig å jobbe med.

 

1. Skape trygge fellesskap på skolen.

Elevene må oppleve å være del av sosiale og faglige fellesskap på skolen. Det er særlig viktig å gi nye elever en god start på det videregående skoleløpet. Da kan det for eksempel være lurt med faste klasserom som gir en trygg base for elevene.

 

2. Lærernes relasjonelle rolle i arbeidet i klasserommet.

Lærerne må skape en god samarbeidskultur i klassen, hvor alle elever opplever at de kan bidra. Elevene må føle at det er rom for å feile. Lederne må skape en kultur hvor alle lærerne ser på lærer-elev-relasjonen som en viktig del av sitt arbeid.

 

3. Støtt elever som har det vanskelig.

Forebygg mistrivsel, for eksempel gjennom kontaktlærersamtaler, egne elevcoacher eller klassekurs i planlegging og studieteknikk. Ta tidlig tak i det hvis en elev henger etter. Gi elevene mulighet til også å benytte seg av hjelpetilbud, som psykolog og coach, uten at medelevene får vite det.

 

Her finner du hele artikkelen fra EVA og heftet «Inspirasjon til arbeidet med elevtrivsel».  

 

Powered by Labrador CMS