PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.
PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL mener nye regler vil påføre private barnehager 100 millioner kroner i økte kostnader

Private Barnehagers Landsforbund mener regjeringens forslag til ny barnehagelov bygger på gamle og utdaterte tall.

Publisert

Denne kostnaden vil ikke føre til bedre barnehagekvalitet, konstaterer administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Fredag la regjeringen frem forslag til nye regler for private barnehager. Blant annet heter det at hver barnehage må være et såkalt selvstendig rettssubjekt, altså et eget selskap med eget regnskap. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier målet er å hindre at de store konsernene sluker de små barnehagene.

Men ifølge Schjelderup tar regjeringa i sitt lovforslag ikke tak i hovedproblemet, som PBL mener er at tilskuddssystemet er i ferd med å ta knekken på svært mange barnehager.

Les også: Lite tilfredshet hos SV og Rødt for forslag om å begrense barnehageprofitt

Marginer på vei mot null

– Marginene i sektoren er fallende og på vei ned mot null. Men heller enn å ta inn over seg dette, bygger politikerne nye forslag på gamle og utdaterte tall fra før bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm ble innført, skriver PBL på sine hjemmesider.

Regjeringen vil også innføre et forbud mot å drive annen virksomhet i barnehageforetaket. Det bør være uproblematisk, ifølge Schjelderup, dersom det gis åpning for virksomhet som er knytta tett opp mot barnehagens virksomhet, som for eksempel utleie av lokaler til arrangementer.

Han er også positiv til meldeplikt ved salg eller opphør, slik at kommunen til enhver tid har best mulig oversikt over barnehagene den har myndighet over.

Les også: Regjeringen vil fjerne muligheten for å opprette profilskoler og private yrkesfagskoler

– En sektor som hvert år mottar mer enn 20 milliarder kroner i offentlige tilskudd skal ha respekt for at offentligheten ønsker mest mulig innsyn. Derfor stiller vi oss grunnleggende positivt til reguleringer som kan bidra til enda bedre kontroll, skriver Jørn-Tommy Schjelderup.

Powered by Labrador CMS