Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) åpner for et yrkesforbud for overgrepsdømte i videregående skole. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kunnskapsministeren åpner for yrkesforbud for overgrepsdømte i videregående

Etter Utdannings avsløringer av lærere som dømmes for seksuelle overgrep, vurderer kunnskapsministeren lovendring.

Publisert

– De grove avsløringene Utdanning har kommet med, viser at loven må gjennomgås og vurderes på nytt. Jeg er åpen for et yrkesforbud for å kunne likestille grunnskole og videregående skole, men vi må ha en faglig vurdering før jeg fatter endelig beslutning, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

 

 

– Thorkildsen har misforstått svaret mitt

Kunnskapsministeren presiserer at han ikke er imot et yrkesforbud for overgrepsdømte også i videregående skole. Bakgrunnen for uttalelsen er at Sosialistisk Venstreparti stilte kunnskapsministeren et skriftlig spørsmål om loven som gir overgrepsdømte adgang til å jobbe i videregående skole burde endres. I sitt skriftlige svar skrev kunnskapsministeren: 

«Den nevnte forskjellen i regelverket mellom grunnskole og videregående opplæring kan forklares med at elever i videregående opplæring er eldre og ikke på langt nær like sårbare som barn i grunnskolen.»

– Jeg redegjør her for hva som kan ligge bak bestemmelsen om at overgrepsdømte kan få jobb i videregående, men ikke i grunnskole og barnehage. Dette er ikke meninger jeg stiller meg bak, men den begrunnelsen som kan ha vært grunnlaget for loven, sier Sanner.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), reagerte sterkt på svaret til Sanner. Hun mener det ikke går an å skille mellom barn og unges sårbarhet overfor overgripere og overgrep. 

– Inga Marte Thorkildsen har misforstått svaret mitt. Jeg har varslet en gjennomgang av loven for å se om det bør komme et nytt regelverk, sier Sanner.

 

– Naivt å tro at yrkesforbud vil løse alle problemer

I svaret til SV sa Sanner videre: «Som utgangspunkt mener jeg at skoleeieren selv må ha stor handlefrihet og også har kompetanse til selv å vurdere konsekvensene av merknader på en politiattest i konkrete ansettelsessaker.»

– Mener du at skoleeier bør ha handlefrihet og ha mulighet til å ansette en dømt overgriper i videregående skole?  

– Overgrep mot barn og unge er forferdelig og uakseptabelt, derfor er arbeidet mot dette et prioritert område for regjeringen. I brevet til Stortinget redegjør jeg for at vi skal se på regelverket på nytt, et regelverk som har vært likt siden Inga Marte Thorkildsen satt i regjering. Det kan godt være at et yrkesforbud er nødvendig, men det er naivt å tro at det vil løse alle problemer.

 

 

Powered by Labrador CMS