Lærere i Osloskolen opplever flere trusler fra elever nå enn for få år siden. Arkivfoto: Utdanning

Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo

I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3000 volds- og trusselepisoder i Osloskolen, og det er de yngste elevene som står for de fleste hendelsene.

Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1219 i samme periode.

– Rapporten viser at volds- og trusselhendelsene øker. Det som kanskje overrasker mange, er at det er de yngste elevene, barn på 6 til 12 år, som står for de fleste volds- og trusselhendelsene, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo kommune på en pressekonferanse, ifølge Aftenposten.

Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor.

Ifølge HR-direktør i Utdanningsetaten, Anne Tveitan Ferignac, skyldes noe av økningen bedre rapportering. Hendelser som tidligere ikke ble rapportert, kommer nå med i statistikken. Dette betyr at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. Uansett ser etaten alvorlig på dette og mener at kompetanse er det viktigste forebyggende tiltaket.

– Kompetanse er kanskje det viktigste våpenet vi har i håndteringen av dette, sier Ferignac.

Hun peker blant annet på risikovurdering av elever, bistand fra etaten i svært krevende situasjoner, særskilte tiltak som akuttplass på spesialskole (krever samtykke fra foresatte), oppfølging av ansatte og elever som er utsatt for vold.

 

(©NTB/Utdanning)

Powered by Labrador CMS