– Rapporten fra PwC beskriver en fryktkultur og en ledelse med manglende tillit til medarbeidere og til profesjonen, sier lektor Simon Malkenes om en rapport om arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i Oslo. Foto: Marianne Ruud

Simon Malkenes: – Rapporten avdekker sykdommen i systemet

– Resultatene av arbeidsmiljøkartleggingen i Utdanningsetaten viser også at det var riktig å bytte ut direktøren. Dette setter høstens «Søgnengate» i perspektiv, sier Simon Malkenes.

Publisert

Den fremste kritikeren av ledelseskulturen i Osloskolen, lektor Simon Malkenes, kastet seg i ettermiddag over den ferske undersøkelsen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten sentralt. Malkenes er i permisjon fra stillingen som lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo; han jobber i dag ved en ungdomsskole i Bremanger i Sogn og Fjordane.

Undersøkelsen ble presentert for de ansatte i Utdanningsetaten sentralt i ettermiddag.

– Undersøkelsen avdekker sykdommen i systemet. Den dokumenterer også at varselet mot direktøren, som Dagsavisen avslørte i fjor sommer, og påstandene der om blant annet en fryktkultur, mistillit, kontroll og privatpraktiserende ledelse stemmer.

– Etter å ha skummet raskt igjennom rapporten, er jeg overbevist om at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gjorde det rette da hun valgte å få arbeidsmiljøkartleggingen gjennomført, sier Malkenes.

 

Bekrefter en fryktkultur

Han legger til:

– Rapporten fra PwC beskriver en fryktkultur og en ledelse med manglende tillit til medarbeidere og til profesjonen. Den beskriver også et kontrollregime der ansatte rapporterer om ubehag og frykt for represalier. Manglende åpenhet og en svak ytringskultur blir også avdekket.

 

 

Malkenes mener derfor at ledelsesregimet han og flere andre beskrev under vårens seminar og høring om ytringskultur i Osloskolen, nå langt på vei er blitt bekreftet.

Den nytilsatte direktøren i Utdanningsetaten i Oslo lover å prioritere et godt arbeidsmiljø, åpenhet og inkluderende ledelse. Hun vil også bedre ytringsklimaet og samarbeidet med byrådet.

 

Typisk for målstyringsregimer

– Ansatte i Utdanningsetaten rapporter også om stort engasjement for arbeidet sitt, gode og støttende kolleger og trivsel på jobben. Hva tenker du om det?

– Rapporten avdekker at det først og fremst er i toppledelsen problemene befinner seg. Men også at toppledelsen selv mener at alt er i skjønneste orden, sier han.

Malkenes mener dette er typisk for målstyringsregimer.

 

– Toppledelsen har befunnet seg på en øde øy

– Det som beskrives i undersøkelsen er det en kaller Robinson Crusoe-syndromet, sier Malkenes.

Han viser til hva han sa i takketalen sin da han mottok Fritt Ords honnør 1. juni 2018.

Der sa han: «Når motsetninger oppstår, må de omfavnes og undersøkes i vennligkritiske former i en god ytringskultur. Uten dette kan politikere, byråkrater og skoleledere isolere seg på en øde øy, som en Robinson Crusoe, der de ikke får brynt sitt syn på andres.»

– I et slikt regime blir ledelsens oppfatninger ikke korrigert. Det kan medføre at oppfatningene til noen få, langt unna kommanderes inn i klasserommene til barna der. Og som jeg sa i takketalen min, det trenger ikke å være til det beste for ungene der.

– Jeg er nå spent på hvordan den nye direktøren kommer til å følge opp funnene i undersøkelsen. For det står blant annet at «Å utvikle den ønskede kulturen vil kreve adferdsendring hos både ledere og medarbeidere.», sier Malkenes. Hva det betyr, og om det er mulig, gjenstår å se.

 

 

Powered by Labrador CMS