Å bli utnevnt til byråd i Oslo er stort, spennende og ærefullt, sier Omar Samy Gamal.

Skal møte mangfoldet med hodet og hjertet

Oslos nye mangfoldsbyråd er utdannet ingeniør, har undervist i realfag, vil finne arenaer som bringer folk sammen og bruker både hjertet og hodet i viktige avgjørelser.

Publisert

– Hva tenkte du da byrådsleder Raymond Johansen ringte?

Omar Samy Gamal (27)

Hvem

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold

Aktuell

Vikarlærer ved Kuben videregående skole i Oslo. Stilte for første gang til valg for Oslo SV i årets kommunevalg.

Tar over som byråd etter Tone Tellevik Dahl (Arbeiderpartiet), sammen med Robert Steen (Ap).

– Jeg ble selvsagt veldig glad. Men før jeg svarte, måtte jeg spørre både hjerte og hode. Hjertet sa ja med en gang. Etter å ha tenkt meg om, fikk jeg også en godkjenning fra hodet. Dermed ble det ja. Å bli utnevnt til byråd i Oslo er stort, spennende og ærefullt.

– Du har jobbet som lærervikar ved Kuben videregående skole i Oslo. Vil du få nytte av din erfaring derfra som byråd?

– Absolutt. Byrådsjobben handler mye om å bygge relasjoner. Om å møte unge og voksne, lytte til det de har å si, legge opp til en god dialog og vise at man bryr seg.

– Hva er det første du gyver løs på som byråd?

– Akkurat nå er vi midt inne i å fremme mindre endringer i neste års budsjett og skal ta fatt på byrådserklæringen.

Skulle bli lærer

– I det siste har media omtalt flere saker om uro, vold og trusler blant ungdom. Flere skoler har opplevd voldsepisoder. Hva bør gjøres?

– Når episoder oppstår, må selvsagt politiet gripe inn. Vi som politikere må også se på hva som ligger bak. Det kan handle om vanskelige livssituasjoner, vold i nære relasjoner, økonomiske problemer og mye annet som gir stress og press i hverdagen. Vi må sette i verk tiltak rettet mot ungdomskriminelle, men også tiltak som hindrer at unge havner der. Et sted å begynne er å prioritere arbeid, et trygt sted å bo og et godt skolemiljø.

– Hva slags politisk erfaring har du?

– Jeg stilte som kandidat til kommunevalget for første gang i år. Egentlig var planen å ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli lærer, så dette kom litt brått på. Derfor blir det fint å dele ansvar med en erfaren byråd. Vi vil også samarbeide nært med Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap. De områdene vi tre har ansvar for, henger tett sammen og må ses i sammenheng.

– Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om?

– Om strukturell rasisme og diskriminering blant personer som opplever ulike former for systematisk forskjellsbehandling i Norge i dag. Det kan være unge og voksne med utenlandsk bakgrunn, skeive eller funksjonshemmede.

Jobbe for et mindre polarisert samfunn

– Hva liker du best med deg selv?

– At jeg er både realistisk og naiv.

– Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden?

– Jeg er opptatt av å bygge relasjoner og vise respekt for alle rundt meg, både politiske meningsfeller og meningsmotstandere. Jeg er opptatt av at vi må være gode mot hverandre, ta vare på hverandre og jobbe sammen for et mindre polarisert samfunn.

– Hvem ville du gitt straffelekse?

– Jeg har liten tro på straff, men skulle jeg velge noen, måtte det bli Donald Trump og andre statsledere som bryter menneskerettighetene eller er klimafornektere.

– Hvilken kjent person ville du helst hatt som lærer?

– Noen som har opplevd motgang, men som fortsetter å kjempe. Skal jeg velge en kvinne og en mann, må det bli den amerikanske borgerrettighetsforkjemperen Rosa Parks og antiapartheidaktivisten Nelson Mandela.

Powered by Labrador CMS