Over 40.000 søkere har fått plass ved videregående skoler i Viken fylkeskommune. Her er Sandvika videregående skole i Bærum kommune.

40.173 søkere får tilbud om plass ved videregående skole i Viken

Det neste inntaket er klart 25. juli.

40.173 personer får plass på videregående skoler i Viken fylkeskommune. Det var 46.878 søkere.

Det er klart etter resultatet fra det første inntaket til videregående skoler. 2.550 søkere med ungdomsrett står uten tilbud. Av disse er det 1.468 søkere til vg1, opplyser fylkeskommunen.

Svarfristen er 19. juli. Har man ikke fått skoleplass i førsteinntaket, er man med i neste inntak som er klart 25. juli.

Svarfristen for dette er 1. august.

(©NTB)

Inntakskalender

  • 10. juli - første inntak. Husk svarfrist 19. juli. Får du ikke skoleplass i førsteinntaket er du med i neste inntak.
  • 25. juli - andre inntaksrunde. Husk svarfrist 1. august.
  • 2. august til 1. september - suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.
  • Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september.

Kilde: Viken fylkeskommune

Powered by Labrador CMS