Lærer ved skole på Jæren har ikke krav på å fortsette i jobben

Oppsagt lærer må betale skoleeier 166.000 kroner i saksomkostninger, ifølge dom fra Sør-Rogaland tingrett.

Publisert

Læreren saksøkte skoleeieren, med bistand fra Utdanningsforbundet, i januar 2021, skriver Jærbladet. Hun mente at skolens beslutning om å avslutte ansettelsesforholdet, var ugyldig.

Hun fikk altså ikke medhold av tingretten. Dommen falt 26. oktober. Det er ikke kjent om dommen ankes.

I juni 2020 varslet rektor at læreren måtte slutte i jobben, og hun fratrådte ved slutten av neste måned. Da læreren ble ansatt for ti år siden, var vilkåret at hun tok yrkesteoretisk og pedagogisk utdannelse innen 1. august 2014. På ansettelsestidspunktet hadde læreren relevant fagbrev og lengre arbeidserfaring, men ikke utdanning som yrkesfaglig lærer.

Læreren har studert emner i praktisk-pedagogisk pedagogikk for yrkesfag (PPU-Y), men har ikke fått vitnemål for fullført utdanning, skriver Jærbladet.

Trodde ikke på forklaring

Kvinnen jobbet ved skolen i over fire år, og hevdet med grunnlag i arbeidsmiljøloven å ha rett til fast stilling. Tingretten viste til lex specialis-prinsippet, som sier at særregler gis forrang framfor generelle regler.

Opplæringsloven paragraf 10-1 bestemmer at den som skal ansettes i en undervisningsstilling, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Hvis en lærer med fagkunnskap mangler relevant utdanning, kan vedkommende tilsettes fast hvis det ikke finnes kompetente søkere, på det vilkår at læreren fullfører utdanningen.

Retten «tror ikke på forklaringen» om at læreren ikke kjente til vilkåret om utdannelse, og mener påstanden «fremstår usannsynlig».

Den oppsagte læreren må betale skoleeieren 166.000 kroner i saksomkostninger, i tillegg til egne saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS