Om utdanningsnytt.no

Utdanningsnytt.no er nettstedet for fagbladene Utdanning, Bedre skole, Yrke, Første steg og Spesialpedagogikk.
Nettstedet hadde i 2020 310.000 unike brukere i snitt per måned.

Utgiver er Utdanningsforbundet, og nettstedet utdanningsnytt.no og fagbladene som er representert her, redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og er medlemmer av Fagpressen.

Den som føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen og/eller Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Tips Utdanningsnytt! tips@utdanningsnytt.no

Slik når du de fem fagbladene

Om de fem fagbladene

Bedre Skole

Bedre Skole distribueres i et opplag på 206.000 på papir (per november 2020) og som eblad.

Bedre Skole er et tidsskrift for forskningsformidling og pedagogisk debatt, og retter seg mot lærere og skoleledere innenfor alle skoleslag.

Bladet leses av 206.000 personer per nummer (Kantar Medie Fagpresse).

Ansvarlig redaktør er Tore Brøyn

Første steg

Første steg distribueres i et opplag på 30.853 på papir (per november 2020) og som eblad.

Første steg er et tidsskrift for barnehagelærere, styrere, studenter, og andre barnehagefolk i Norge og inneholder fagartikler, reportasjer, bokomtaler, debatt og småstoff.

Bladet har 69.000 lesere per utgave (Kantar Medie Fagpresse).

Ansvarlig redaktør er Line Fredheim Storvik

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk har et opplag på 6494 eks. på papir (Kantar Media Fagpresse, 1. halvår 2020) og som eblad.

Spesialpedagogikk publiserer fag- og forskningsstoff om barn, ungdom og voksne med behov for ekstra støtte og tilrettelegging i opplæringen (nettadresse: utdanningsnytt.no/spesialpedagogikk)

Tidsskriftet har 63.000 lesere per nummer (Kantar Media Fagpresse, 2019)

Ansvarlig redaktør er Ellen Birgitte Ruud

Utdanning

Utdanning distribueres i et opplag på 168.193 på papir (per 1. halvår 2020) og som eblad.

Utdanning dekker hele utdanningsløpet, fra barnehager til høyere utdanning, med reportasjer og debattartikler.

Bladet leses av 306.000 personer per nummer (Kilde: Kantar Medie Fagpresse, 2019).

Ansvarlig redaktør er Kaja Mejlbo

Yrke

Yrke distribueres i et opplag på 10.588 på papir (per 2. halvår 2019) og som eblad.

Yrke er det eneste tidsskriftet i Norge som har fokus på yrkesopplæring, med aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skoler og andre opplæringsinstitusjoner fra den sektoren. Tidsskriftet utgis fire ganger i året.

Bladet leses av 18.000 personer per nummer (Kilde: Kantar Fagpresse 2019).

Ansvarlig redaktør er Wenche Schjønberg

Powered by Labrador CMS