Ny friskolelov ut på høring

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner for private videregående yrkesfagskoler og spesialiserte «profilskoler» fra barneskolealder i sitt forslag til ny friskolelov.

– Vi mener vi har funnet en god balanse mellom et regelverk som åpner for noen flere friskoler enn i dag, men som er enda klarere på at offentlig støtte til private skoler skal komme elevene til gode, sier kunnskapsministeren.

Han ønsker at «flere gode krefter» enn skoler med religiøst grunnlag, skoler som spesialiserer seg på toppidrett og skoler med alternativ pedagogikk skal kunne supplere den offentlige skolen. Derfor sender regjeringen ut et nytt forslag til friskolelov på høring fredag.

Det innebærer blant annet at private idrettsungdomsskoler igjen kan få statsstøtte. Dessuten vil regjeringen tillate «profilskoler» innen realfag, språk, kunst og kultur.

– Vårt utgangspunkt er å lage en lov som kan få bred støtte og stå seg over tid, sier Isaksen.

Ifølge lovforslaget skal dagens godkjenningsordning videreføres, og det skal fortsatt være forbudt å ta ut utbytte fra privatskoledrift og å drive med annen virksomhet.

Regjeringen vil også heve kravet til minste elevtall fra 15 til 30. (NTB)

Powered by Labrador CMS