Den foreslåtte nedleggelsen av denne naturbarnehagen skaper store protester.

Strid om naturbarnehage i Stavanger

Stavangers politikere har bestemt at de vil ha flere naturbarnehager. Samtidig foreslår de å legge ned Roaldsøy barnehage, én av to kommunale natur- og friluftsbarnehager.

Publisert

Det melder Stavanger Aftenblad.

Overkapasitet, bedre fordeling av plasser og bygningsmessig standard er noen av kommunedirektørens begrunnelser. En eventuell nedleggelse vekker engasjement hos foreldrene.

– Etter ønske fra FAU inviterte barnehagen til et informasjonsmøte 22. november. Det ble imidlertid avlyst. Ny dato ble ikke satt. Klokka går, dette kunne vi ikke akseptere. Vi gikk i bresjen, fant et annet møtelokale og holdt møtet selv, forteller Kjetil Moi Østbø i FAU.

Det er 35 barn i barnehagen, som dekker byøyene Ormøy, Roaldsøy og Bjørnøy. 26 foreldre stilte på møtet. Det er Moi Østbø godt fornøyd med.

– Engasjement er stort. Folk er i mobiliseringsmodus og vil redde barnehagen. Kommunen har valgt å vektlegge bygningenes forfatning og overkapasitet. Det stiller vi oss undrende til. Det er foreldre som har stått i opptil to år på venteliste for å få plass, sier Moi Østbø.

Sterkt engasjement

Ifølge Moi Østbø er barnehagen renovert de senere årene, med nymalt fasade, nytt kjøkken og nytt gulv på småbarnsavdelingen. Ventilasjonsanlegget er byttet. FAU har lagt ned mange dugnadstimer i uteområdet og på naturbarnehagens to båter.

– Vi forstår ikke at barnehagen vår plutselig er ubrukelig. Det er riktignok ikke hev- og senk muligheter på stellebordet, men dette er en naturbarnehage. Barna er på tur tre-fire dager i uken. Vi skjønner heller ikke dette med overkapasitet, sier han.

Sykefraværet i barnehagen er ifølge Moi Østbø lavt. Det sier noe om trivsel blant de ansatte. Nå vil foreldrene med FAU i spissen overbevise de folkevalgte om at grunnlaget de er blitt presentert er unyansert.

– Det representerer ikke det vi som foreldre opplever. Vi er glade i barnehagen. Den betyr mye for lokalsamfunnet. Vi er bekymret for hva en nedleggelse kan føre til. Det flytter barnefamilier hit på grunn av nærheten til barnehage og skole, sier Moi Østbø.

Han synes det er et paradoks at Roaldsøy skal nedlegges, i en tid kommunen vil satse på naturbarnehager.

I september vedtok utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune enstemmig å prioritere etablering av flere natur- og friluftsbarnehager. Samtidig skal det i årene fremover brukes 23 millioner mindre til barnehager i Stavanger. 210 barnehageplasser skal kuttes.

Les også: Svinger øksa i barnehagen

Trivsel og lavt sykefravær

Virksomhetsleder for Hundvåg-barnehagene Elisabeth Aarthun-Van Der Hagen, har full forståelse for at foreldrene ønsker å kjempe for barnehagen.

– I Hundvåg-barnehagene skal vi redusere med 30 plasser. Faglige vurderinger i forhold til bygget og det byggtekniske spiller inn. Vi har seks bygg, og Roaldsøy barnehage utpeker seg. Den består av gamle bygg, sier Aarthun-Van Der Hagen.

I høst er det ikke fullt belegg i barnehagen. De siste barna skal ifølge virksomhetslederen begynne i januar.

– Dere som jobber tett på barnehagen og har et forhold til den, ser vel kanskje likevel noen argumenter for at barnehagen skal bestå?

– De ansatte trives, miljøet er godt og generelt er det lavere sykefravær på Roaldsøy enn i de andre barnehagene. Akkurat nå er det på 7,19 prosent. Tatt i betraktning at det er pandemi og lavere terskel for å bli hjemme, er det lite, sier hun,

I morgen, 24. november, inviteres foreldrene til et informasjonsmøte. Da vil kommunalsjefen, en fra byggteknisk, avdelingsleder og Aarthun-Van Der Hagen være til stede.

– Vi vil informere så godt vi kan. Så er det opp til politikerne å bestemme, sier Aarthun-Van Der Hagen.

Politikerne avventer

– Vi er opptatt av å satse videre på naturbarnehager, uansett hva som blir endelig beslutning knyttet til Roaldsøy. Jeg og flere fra samarbeidspartiene i Stavanger skal frem til beslutningen fattes besøke alle barnehager som foreslås nedlagt, sier leder av Utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Barnehagen er en viktig institusjon i miljøet på byøyene. Hvilke konsekvenser kan det få for barnefamilier dersom barnehagen legges ned?

– Jeg har forståelse for at slike prosesser er krevende. Det vil alltid påvirke barnefamilier i nærmiljøet når en barnehage legges ned. Vi har ennå ikke tatt stilling til hva vi vil gå inn for. Nå skal vi lytte, lese og besøke. Det er for tidlig å si hvordan helheten blir, sier Sakariassen.

– Roaldsøy naturbarnehage legges trolig ned, samtidig som det skal satses på naturbarnehager i kommunen. Hva tenker du om det?

– Generelt er MDG positive til naturbarnehager, og har nylig uttalt at kommunen bør satse på barnehager som Roaldsøy. Generelt er vi bekymret for det store antallet barnehager administrasjonen ønsker å legge ned, samtidig som vi ser at fødselstallene øker. Vi ønsker ikke å havne i samme situasjon som for noen år tilbake, der barnehager ble lagt ned, for så å bygge nytt få år senere. Dette er dårlig og kortsiktig politikk for både barn, foreldre og ansatte. Vi vil gjøre en grundig vurdering. Foreløpig er ingenting avgjort, sier Ingvild Sørensen i Utvalg for oppvekst og utdanning.

Powered by Labrador CMS