Rothaugen skole
Rothaugen skole

Fylkesmannen har avdekket slett «mobbe­håndtering» ved flere bergensskoler

Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Vestland konkluderer med at dette gjelder Fridalen, Rothaugen og Slettebakken skoler

Publisert

– Vi er glade for å få tilsyn og ønsker hjelp, sier rektor Torgeir Skjælaaen på Slettebakken skole til Bergens Tidende.

– Dette året har vi jobbet mye med skolemiljøet og planverket rundt det. Men at noen utenfra ser og vurderer det vi gjør, er viktig. Vi får innspill som kan gjøre oss bedre, sier rektor Torgeir Skjælaaen på Slettebakken skole til Bergens Tidende.

Mange avvik

Ifølge opplæringsloven paragraf 9A skal alle ansatte bidra til å sikre et godt skolemiljø og avdekke krenkelser av elever.

På Fridalen skole registrerte Fylkesmannen ni av ni mulige regelbrudd.

På Slettebakken skole var det åtte av ni regelbrudd på aktivitetsplikten for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø.

Fylkesmannen påpeker blant annet disse bruddene:

Rektor sikrer ikke at alle som jobber på skolen følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Og skolens handlingsplan er ikke kjent for alle.

Terskelen for å varsle rektor om krenkelser er for høy. Rektor ønsker å senke denne terskelen, men kritiseres samtidig for ikke å ha sikret at alle ansatte varsler ved mistanke eller kjennskap til at en elev krenkes.

Det er ikke sannsynliggjort at skoleeier blir varslet om alvorlige tilfeller, inkludert saker skolen ikke har klart å løse.

Powered by Labrador CMS