Molde kommune må betale erstatning til mobbeoffer.

Molde kommune dømt til å betale erstatning til mobbeoffer

En kvinne er i Romsdal tingrett tilkjent drøyt 850.000 kroner i erstatning etter at skolen hennes ikke gjorde nok for å stoppe mobbingen av henne.

Kvinnen gikk på en barne- og ungdomsskole i Eidsvåg i Nesset kommune på begynnelsen av 2000-tallet, skriver Romsdals Budstikke.

I november i fjor gikk kvinnen til søksmål mot skoleeier Nesset kommune og forsikringsselskapet KLP Skadeforsikring AS. Etter kommunesammenslåingen er det Molde kommune som nå saksøkes.

Romsdal tingrett mener kvinnen skal ha erstatning for varig medisinsk invaliditet fra kommunen og kommunens forsikringsselskap. I tillegg må de betale alt av sakskostnader.

Kvinnen mener skolen ikke gjorde nok for å hindre at hun ble mobbet da hun gikk på skolen. Hun fullførte aldri videregående skole og er i dag delvis ufør. Hun har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De sakkyndige mener det er sannsynlig at lidelsen stammer fra mobbingen hun ble utsatt for på skolen.

Les også: Regjeringen vet ikke hvor mange mobbeofre som flytter

Glad for medhold

Kvinnen ble som barn diagnostisert med ADHD, men ble medisinert for dette og vurdert som «meget faglig sterk i alle fag». Hun begynte i samme periode å trives dårlig, og det ble meldt om at hun stadig kom i klinsj med andre elever, noe som etter hvert gikk ut over både skolearbeid og oppmøte på skolen.

Skolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) oppfattet det som at jentas atferdsproblemer førte til konfliktene, og tiltakene de innførte, rettet seg deretter. Situasjonen ble imidlertid bare verre etter at tiltakene ble innført, ifølge kvinnen.

Advokat Thomas Urdshals, som er prosessfullmektig for saksøkeren, sier at hans klient er glad for å ha fått fullt medhold, og hun håper dommen ikke blir anket innen fristen utløper om en måned.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS