– Som lærer er det viktig å være en tydelig leder, samtidig som en har en god relasjon til elevene, sier Egil Galaaen Gjølme. Foto: Morten Antonsen

– Å undervise er nesten en kunstform

– En god lærer skal inneha et vidt spekter av kompetanse. En må mestre både sin scene og sitt publikum, sier lærerutdanner Egil Galaaen Gjølme.

Publisert Sist oppdatert

– Som i de fleste yrker er det viktig å trives på jobb. Som lærer er det viktig å være en tydelig leder, samtidig som en har en god relasjon til elevene, mener førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Egil Galaaen Gjølme.

Stress blant lærere

En del lærere blir sykemeldt på grunn av stress, og bak noen av disse sykmeldingene er det nok flere som har problemer med relasjonen til elevene. Også lærer Kjærsti Floden ble sykemeldt på grunn av at hun ble mobbet av sine elever.

Førstelektor Gjølme tror det er langt flere enn hva vi er klar over.

– Jeg har forsket noe på stress. En del undersøkelser peker på at lærere som blir sykemeldte ofte blir langtidssykemeldte. Å måle stress medisinsk er ikke så enkelt og resultater baserer seg ofte på opplevelser hos lærerne. Skaalvik og Skaalvik (NTNU) har blant annet forsket på dette, sier Gjølme.

Noen elever finner lærernes svake punkt, forskere har sett på hvordan en skal snu disse elevene.

Lærere bør skjerme seg

Gjølme besøker ofte studenter som er i praksis. Studentene skal etter sine praksisperioder reflektere over hva som gikk bra og over hva som ikke gikk så bra da de hadde praksis i skolen.

– Noe av det første elever vil gjøre, er å google studentene. Elevene vil da finne ut alt du har lagt ut på nett. Er det noe de kan bruke mot deg, vil noen elever bruke det. Som kommende lærer må en tenke over hva en legger ut, være en god rollemodell og være fornuftig når det gjelder opptreden og hva en eventuelt deler på sosiale medier, sier Gjølme.

– Har du noen tanker om hvordan en lærer som blir mobbet skal komme seg ut av situasjonen?

– Dette har jeg ikke noe enkelt svar på, men noen ganger kan det være sunt å begynne med blanke ark. I en stor kommune som her i Trondheim burde kunne det kanskje være en idé å rullere litt mer på alle. Det vil jeg tro vil være bra for alle. Da ville en få nye impulser og nye muligheter. I mindre kommuner er det kanskje vanskeligere. Dette er jo ikke noe jeg er ekspert på, jeg synser litt her.

Gruer seg til jobb

Det å grue seg til å gå på jobb hver eneste dag er ingen god følelse, mener Gjølme. Det kan i verste fall føre til stress og sykdom.

– En god lærer skal inneha et vidt spekter av kompetanse. Du skal ha faglig kompetanse, lederkompetanse, kommunikativ og sosial kompetanse, endring- og utviklingskompetanse, samtidig som du har evnen til å lære bort. Å undervise er nesten en kunstform. En må mestre både sin scene og sitt publikum, avslutter Gjølme.Powered by Labrador CMS