Evidensbaserte mobbeprogrammer koster mer enn de smaker

Debatt: – Jeg er skeptisk til de høye kostnadene ved mobbeprogrammer.

Publisert

Etter at jeg skrev i Utdanningsnytt at mobbeprogrammer feiler, blir det i Utdanningsnytt 9. februar hevdet at jeg ikke har innsikt i forskningen som er gjennomført de siste 40 årene.

Jeg er da litt oppdatert, selv om jeg ikke er forsker. Jeg har mye erfaringskompetanse, og jeg har registrert at også de lærde strides om mobbeprogrammenes effekt. Det finnes fagfolk som også mener at slike evidensbaserte programmer ikke virker. Dette har blitt diskutert i årevis, les for eksempel dette fra 2006: Pizza og kake som belønning.

Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd er det eldste antimobbeprogrammet og det programmet som er blitt gjenstand for klart flest evalueringsstudier i verden, blir det hevdet. I et innlegg på utdanningsnytt.no skriver Hugaas, Larsen og Breivik at studier tyder på stor effekt, og at en grunn til at enkelte skoler vegrer seg, kan være myter om at evidensbaserte programmer som Olweus-programmet ikke har effekt.

Jeg var til stede på Lucy Smiths barnerettighetsdag i november, og det var ikke oppløftende for Skole-Norge, det som ble fremlagt av tall og fakta om mobbing.

Jeg har sett litt nærmere på Olweus-programmet, et såkalt program mot mobbing og antisosial atferd. Det er kun 57 sertifiserte Olweus-skoler. Hvorfor er det ikke flere skoler hvis dette programmet er eldst og veldig bra?

listen over sertifiserte Olweus-skoler står det at den er oppdatert per 15.11.22. Men Blomvåg skole står oppført på listen, den ble nedlagt i juni 2022. En annen av skolene på listen, Miland skole, ble lagt ned i juni 2021.

For Olweus-skoler med offentlig resultat på Elevundersøkelsen er mobbetallene høye, se på oversikten her og det er ingen myte. Det er veldig alvorlig at elever opplever ansatte som mobber på skoler som er sertifisert som Olweus-skoler. De skal jo være ekstra gode på trygt skolemiljø.

Olweus-skoler, mobbetall fra Elevundersøkelsen 2022

(nasjonalt gjennomsnitt er 9,9 prosent på 7. trinn og 7,4 prosent på 10. trinn)

 • Hop skole, Askøy 1-7 trinn 7. trinn 35 prosent
 • Kirkelund skole 5-10 trinn 7. trinn 17,1 prosent
 • Garnes skole, 8-10 trinn 10. trinn 15,9 prosent
 • Kirkelund skole 5-10 trinn 10. trinn 15,0 prosent
 • Kirkelund skole 10. trinn 10 % har blitt mobbet av voksne på skolen
 • Hop oppveksttun skole 8-10 trinn 10. trinn 13,4 prosent
 • Hop oppvekstun 10. trinn. 7,6 % har blitt mobbet av voksne på skolen
 • Rossabø skole 1-7 trinn 7. trinn 13,3 prosent
 • Ortun ungd.skole 8-10 trinn, 10. trinn 7,3 prosent
 • Lynghaug ungd.skole 8-10 trinn, Bergen 10. trinn 7,3 prosent
 • Haraldsvang ungd. skole 8-10 trinn 10. trinn 7,0 prosent
 • Rosseland skule, Time 1-7 trinn 7. trinn 6,7 prosent
 • Bryne ungdomsskole, 8-10 trinn 10. trinn 4,5 prosent

Når jeg kritiseres for å omtale PALS som et antimobbeprogram så er dette merkelig siden spesialrådgiver Frode Heiestad selv fremhevet dette i et innlegg av 29. januar. Han skrev at antimobbe- og skolemiljøprogrammene bygger på forskning om hva som fremmer gode skolemiljøer, god mental helse og reduserer mobbing og atferdsproblemer. Jeg har fått tilbakemelding fra Heiestad om at listen jeg hadde over PALS-skoler var feil, men den var hentet fra NUBU, nasjonalt utviklingssenter for barn og unge hvor Heiestad jobber med PALS. Listen er nå oppdatert, og jeg har gjennomgått tallene for skolene på listen.

På den oppdaterte listen lå skolene som har offentlige tall fra elevundersøkelsen høyt over gjennomsnittet på mobbetall også denne gangen dessverre.

Jeg sammenlignet den nye oversikten over PALS-skoler med den første jeg fant på NUBU sine sider. Kun 21 skoler har tilkommet på oppdatert liste, mens hele 50 skoler har sluttet å være PALS-skoler. Hva er grunnen til det hvis PALS er så bra?

PALS-skoler, mobbetall fra Elevundersøkelsen 2022

(Nasjonalt gjennomsnitt er 9,9 prosent på 7. trinn og 7,4 prosent på 10. trinn)

 • Vardø skole, 1 til10 trinn 40 prosent 10. trinn
 • Kila skole 1 til 10 trinn 23,3 prosent 7.trinn
 • Torp skole, 1 til 7 trinn 21,2 prosent 7. trinn
 • Billingstad skole, 1 til 7 trinn 20,5 prosent 7. trinn
 • Finstad skole, 1 til 7 trinn 19,1 prosent 7 trinn
 • Hvalstad skole, 1 til 7 trinn 17,3 prosent 7. trinn
 • Mjølkeråen skole, 1 til 7 trinn 17,1 prosent 7. trinn, 15,5 prosent 10. trinn
 • Kleppe skole, 1 til 7 trinn 16,7 prosent 7. trinn
 • Skeie skole, 1 til 7 trinn 16.7 prosent 7.trinn
 • Varden skole, Bergen 16,3 prosent 7.trinn
 • Garnes ungdomsskule, 8 til 10 trinn 15,9 prosent 10.trinn
 • Harstad skole 1 til 7 trinn 15,7 prosent 7.trinn
 • Solheim skole 1 til 7 trinn 14,9 prosent 7. trinn
 • Vevelstadåsen skole, 1 til 7 trinn 14,3 prosent 7. trinn
 • Mysen skole, 1 til 7 trinn 14,1 prosent 7.trinn
 • Åskollen skole, 1 til 7 trinn 13,4 prosent 7. trinn
 • Søråshøgda skole, 1 til 7 trinn 13,2 prosent 7. trinn
 • Brandengen skole, 1 til 7 trinn 13,2 prosent 7. trinn
 • Øren skole, 1 til 7 trinn 13 prosent 7. trinn
 • Bergseng skole 1 til 7 trinn 12,5 prosent 7. trinn
 • Finstad skole, 1 til 7 trinn 12,3 prosent 7. trinn
 • Hofstad skole,1 til 7 trinn 12,3 prosent 7. trinn
 • Kvernevik skole 1 til 7 trinn 11,9 prosent 7.trinn
 • Solberg skole i drammen, 1 til 7 trinn 11,8 prosent 7. trinn
 • Krokstad skole, 1 til 7 trinn 11,5 prosent 7.trinn
 • Gaupen barne- og ungd.skole 1 til 10 trinn 11,3 prosent 7. trinn, 8 prosent 10. trinn
 • Algarheim skole, 1 til 7 trinn 11,1 prosent 7. trinn
 • Råholt skole, 1 til 7 trinn 9,5 prosent 7. trinn
 • Langmyra skole 1 til 7 trinn 8,7 prosent 7.trinn

Larsen, Hugaas og Breivik mener at om flere skoler hadde valgt å bruke evidensbaserte programmer, så ville det krevd en økt statlig investering, men det ville vært god samfunnsøkonomi på sikt.

Vi forblir uenige om effekten og jeg er også skeptisk til de høye kostnadene ved slike programmer. Jeg forholder meg til fakta, som tyder på at mobbeprogrammene feiler.

Powered by Labrador CMS