Sametinget får mange henvendelser om svikt i det samiske barnehagetilbudet, ifølge sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prekær mangel på samiskkyndige barnehagelærere

– Sametinget får enormt mange henvendelser om svikt i det samiske barnehagetilbudet. Det er på tide å slå alarm, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Mikkelsen er sametingsråd for utdanning og språk. Han vedgår at han ikke har klare tall som illustrerer situasjonen.

– Men ut fra min erfaring gjennom fire år som sametingsråd ser jeg at henvendelsene om dette har økt enormt, sier han.

Mikkelsen konstaterer at en samisk barnehage må være en barnehage som legger vekt på samisk språk og kultur. Det krever personale med kunnskap om dette. Men slikt personale er mangelvare.

Samemanntallet øker

Samtidig øker etterspørselen etter samiske barnehager.

I samemanntallet registreres stadig flere nye innmeldte utafor de samiske kjerneområda. Dermed øker også barnegruppa som har rett til et samisk barnehagetilbud, konstaterer Mikkelsen. Valgkretsene utafor de samiske kjerneområda øker nå mest. Sør-Norge økte med 1824 nye registrerte i samemanntallet mellom 2017 og 2021.

I valgkretsen som omfatter Midt-Troms og Tromsø by, økte manntallet med 590 mellom 2017 og 2021.

– I Tromsø er det store problemer med å få kvalifisert personale, konstaterer Mikkelsen.

Bodø, der Mikkelsen bor, er en annen by der det er vanskelig å gi et samisk barnehagetilbud. Valgkretsen Bodø inngår i, har fått 384 flere medlemmer på fire år. Kretsen omfatter både lulesamisk og nordsamisk.

Problemer i kjerneområda

Samtidig registrerer han at det også er svært vanskelig å sikre kvalifisert personale og med det samisk innhold i samiske barnehager i samiske kjerneområder, som Røros, Alta og Nesseby.

Mikkelsen erkjenner at en viktig del av problemet er få samiskkyndige barnehagelærere, og at det er viktig å utdanne flere. Likevel meiner han at barnehageeierne må engasjere seg betydelig sterkere for å sikre gode samiske barnehager.

Lytt og lær

5. oktober starter en utdanningskonferanse i Kautokeino, der tidlig samisk undervisning i nye områder er ett av flere tema.

– Dette blir en konferanse med internasjonal deltakelse av urfolkrepresentanter. Vi veit at andre har fått til gode løsninger på de problema vi sliter med. Så jeg ser fram til å lytte og lære, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS