utendørs skole opplæring læringsarena skog barn

Elever trenger alternative læringsarenaer

Debatt: Skolenes landsforbund vil lovfeste alternative læringsarenaer, ifølge vedtak i forbundsstyret.

Publisert

Skolenes landsforbund får stadig vekk meldinger fra oppgitte og slitne lærere. De føler de ikke får gjort jobben sin. Utfordringer med elever som ikke finner seg til rette i klasserommene synes bare å øke og øke. For en del elever gir dette seg utslag i skolevegring, for andre i utagering og forstyrrende oppførsel. For noen elever gir dette seg også utslag i vold og trusler både mot medelever og ansatte.

Situasjonen er blitt så ille at mange lærere har sluttet, eller sterkt vurderer å slutte i jobben sin. Noe må gjøres.

Skolenes landsforbund har tro på at mye av dette er det mulig å forebygge. Ved å la lærerne være lærere og få lov til å konsentrere seg om primæroppgaven, undervisning, vil mye være vunnet. Men det krever at vi får større innslag av andre yrkesgrupper i skolen. Spesielt trenger vi ansatte med sosialfaglig kompetanse. Dette, sammen med en klarere arbeidsfordeling, vil kunne lette trykket mot både lærere og andre ansatte. Skolenes landsforbund mener også at dette er en forutsetning for å få til en mer praktisk skolehverdag for elevene.

Alternative læringsarenaer bør lovfestes

Selv om vi skulle lykkes bedre med forebygging, kommer vi ikke bort fra at enkelte elever vil ha behov for noe annet enn det som er mulig å få til innafor klasserommets fire vegger. For å treffe alle elever og gi dem positive opplevelser og mestringsfølelse, trenger vi alternative læringsarenaer. Dette kan gjerne være arenaer der en i større grad lærer ved en mer praktisk tilnærming. Ansatte ved slike arenaer må derfor ha praktiske ferdigheter, i tillegg til de pedagogiske. Det viktigste er at elevene trives og føler de lykkes.

Derfor mener Skolenes landsforbund at plikten til å tilby alternative læringsarenaer bør lovfestes. Noen elever kan kanskje ha bruk for dette tilbudet som en permanent ordning, mens andre vil ha bruk for det i en periode eller noen dager i uka. Her er det elevenes behov som må avgjøre.

Ved mer bruk av alternative læringsarenaer, vil vi ikke bare hjelpe elevene som har slike behov, men også de elevene som er igjen på skolen, og som nå slipper å bli forstyrret i hver eneste time 

Forhåpentligvis vil det også stoppe flukten fra læreryrket.

 

 

Powered by Labrador CMS