Matematikkonferanse for barnehager

Barna i Dønski barnehage i Bærum leker, og lærer matte samtidig.

Leker med matematikk i barnehagen

I dag arrangerte Matematikksenteret i Trondheim sin første konferanse for matematikk i barnehagen. Der viste blant annet pedagoger fra Dønski barnehage i Bærum hvordan de jobber for å løfte matte frem i barnas lek.

Publisert Sist oppdatert

Bokser med fargede brikker av ulik størrelse settes på bordet. Umiddelbart begynner barna å hente brikker og plassere dem på et brett. Kort tid etter har ei jente plassert alle brikkene slik at de fyller hele brettet. Litt som i tetris.

– Vanskelighetsgraden styrer de selv, sier pedagog Marianne Selnes i Dønski barnehage.

Noen av barna spør etter "en femmer", andre sier de "trenger en blå". Noen bygger i høyden, andre i bredden.

– Dette er frilek. Som med andre leker, kan de hente frem dette materialet når de vil, presiserer Marianne.

Marianne og Gro Synnøve er pedagoger i Dønski Barnehage. Her har de tatt frem "sanseposen", der barna kan kjenne og gjette på farge og antall hull.

– Brikkene er med på å visualisere matte. Barna blir kjent med formene og setter de sammen, sier kollega og pedagog Gro Synnøve Rugtveit.

Siden 2015 har de jobbet med å løfte matematikken frem i barnas lek, i forbindelse med at Bærum kommune ble realfagskommune samme år. Torsdag tok de med brikker, plugger og brett, kalt numicon til sitt foredrag på den første matematikkonferansen for barnehager ved Matematikksenteret i Trondheim.

Matte på barnas premisser

I Trondheim skal ansatte i barnehagen også få leke seg med numicon-brikkene.

– Hvorfor en matematikk-konferanse for barnehager?

– Det er først og fremst for å vise hvordan man kan jobbe med matte i barnehagen. Vi vil vise lekeaspektet, og hvordan man kan løfte frem matematikken i barnas lek. Vi er opptatt av at det er lekebasert, ikke skoleforberedende, sier Kjersti Wæge.

Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret i Trondheim.

Hun er leder for Matematikksenteret, et nasjonalt senter for matematikk i opplæring. For første gang holder de en konferanse rettet mot barnehageansatte.

– Leken er viktig også i starten av skolen, og det vi gjør i barnehagen er noe vi synes bør tas med over i skolen. Vi kan bruke barnas tenking og ord til å utvikle deres forståelse for matematikk. De peker og bruker gester, og jobber med matematikk med hele kroppen, sier Wæge.

Da stortingsmeldingen om tidlig innsats kom, opplevde hun at foreldrenes og barnehageansattes bekymringer berodde på misforståelser.

– Hvis de tenker at dette er skoleforberedende og handler om telling, så forstår vi at de er kritiske. Men det handler om å bruke barnas lek på deres premisser, og løfte opp matematikken uten å forstyrre leken.

– Vi har fått nye læreplaner på grunnskolen, og det er mye større samsvar mellom læreplaner og rammeplanene i barnehagen enn før. Vi gleder oss fryktelig til å jobbe med barnehagene om dette, avslutter hun.

Lek, ikke undervisning

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra barnehagene, sier Inger Tiltnes, spesialrådgiver i Bærum kommunes grunnskoleavdeling om deres realfagssatsing.

I utgangspunktet var satsinga ment å være i skolen, men de ønsket å ha med barnehagene også, for å sikre en mer sømløs overgang fra barnehage til skole. Over 2 år har prosjektet fått 700 000 kr, og noen av disse pengene skulle ut til konkrete tiltak i barnehagen, som blant annet numicon. Numicon brukes også i skolene.

– Vi så noen resultater av dette i forrige uke, da vi besøkte en skole. Da sa læreren at elevene kjente til numicon fra barnehagen, og at han så en gjensynsglede hos barna, forteller Tiltnes.

Inger Tiltnes, spesialrådgiver i Bærum kommune.

På spørsmål om hvorfor man bør satse på realfag så tidlig, svarer hun at den tidlige innsatsen også må innebære barnehagene.

– Vi må følge med på hvert enkelt barns progresjon. Forskning viser at de som ikke har god tallforståelse i de tidlige årene, vil streve med matematikk i femte og sjette klasse.

Tiltnes mener at satsingen ikke går på bekostning av barnas lek.

– Det er innbydende materiell. Man kan bare legge det utover på gulvet og la barna få leke med det. Barnehagelæreren er observatør, og stiller kanskje noen spørsmål. Sorterer de etter tall eller farge? Hva bygger de? Hvor mange brikker brukes, foreslår Tiltnes.

– Det er ikke sånn at man skal avbryte leken for å undervise.

Powered by Labrador CMS