Ikke gjør som mora di sier!

Debatt: Det er dine interesser som burde styre hva du velger på videregående.

Publisert

Selv om jeg som mor, strengt tatt, mener at alle barn skal høre på mammaen sin, finnes det et hederlig unntak. For det er dine interesser, og ikke mammaen din sine, som burde styre hva du velger på videregående.

Rundt norske kjøkkenbord går nok samtalene varmt i disse dager, og gode råd er dyre. For hva er innenfor og hva er utenfor? Mange ungdom tenker nok for seg selv, hva skal jeg bli når jeg blir stor? Selv valgte jeg det som var normen. Med gode karakterer skulle man velge studiespesialiserende. Det passet også godt, da jeg enda ikke visste hva jeg skulle bli. Med studiespesialiserende sto alle veier åpne, tenkte jeg. Over 25 år senere vet jeg fortsatt ikke hva jeg skal bli, men jeg vet at dersom jeg hadde valgt om igjen, er det en langt større sannsynlighet for at jeg hadde valgt yrkesfag.

For nå har jeg lært at yrkesfag er gullbilletten til arbeidslivet.

For er det en ting som er sikkert, er det at arbeids- og næringslivet skriker etter fagarbeidere. Noe også NHOs kompetansebarometer slo fast igjen denne uken. Den fremtidige mangelen er alvorlig. Uten kompetente mennesker i eldreomsorgen, på bilverksteder, på anleggsplassene og restaurantene vil ikke samfunnet fungere. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere på mange områder, og norsk skole må i større grad bidra til at landet får den fagkompetansen det er behov for.

Fordeler ved yrkesfag

Yrkesfag gir utallige muligheter, og en kan bygge videre i mange retninger dersom det er ønskelig, samtidig som en får en fagkompetanse i bunn. Du kommer deg tidligere ut i arbeidslivet, får antagelig en sikker jobb, og attpåtil en godt betalt en. Å velge en av de nærmere 200 retningene som finnes innen yrkesfag, kan rett og slett være et klokt utdanningsvalg. Elevene på 10. trinn står nå overfor viktige utdannings- og yrkesvalg når de skal finne sin egen retning i livet. Skolen og rådgivningstjenesten er sentrale i å sørge for at ungdommene er trygge i sine valg og kan ta et så opplyst valg som mulig.

Foreldre, familie og samfunnet rundt har også en viktig rolle i denne definerende perioden av en ungdoms liv. Hvilke råd og oppmuntringer gir vi ungdommene på veien, og gir vi dem rom for å velge både annerledes enn det vi selv gjorde? Jeg tror det er rom for forbedring på begge områder.

Les også: Hva skal tiendeklassingene velge?

Omtrent én av fem elever føler ikke at de har fått god nok informasjon til å ta et informert utdanningsvalg. Det må vi gjøre noe med, og her har skolen et ansvar. I Høyres ungdomsskolereform tar vi til orde for at ungdomsskoleelever skal være like godt forberedt på yrkesfag som de i dag blir på studiespesialiserende. Derfor vil vi innføre et obligatorisk valgfag innen yrkesfag og sørge for at faget utdanningsvalg blir et reelt møte med arbeidslivet. På denne måten vil alle elever få et bedre møte med yrkesfagene. Samarbeidet mellom næringslivet og skolene må bli enda tettere og en må dra mer nytte av hverandre i arbeidet med å inspirere og motivere elevene.

Rådgivningstjenesten må moderniseres

I tillegg må rådgivningstjenesten styrkes og moderniseres. For mange elever anbefales fortsatt å velge utdanning basert på karakterer og ikke interesser. Det er feil. Derfor må det stilles høyere krav til kompetansen til rådgiverne i skolen, og kanskje trenger vi også en egen stillingskategori i skolen, som spesialiserer seg på å rådgi og veilede elever for videre skolegang.

Det hjelper heller ikke om du får råd om valg av videregående linje om ikke rådgiveren faktisk kan veilede deg om muligheter videre gjennom hele karriereløpet. Derfor vil Høyre se på om det er fornuftig å gi fylkeskommunen ansvaret for karriererådgiving, slik at elevene kan veiledes gjennom hele skoleløpet og at samarbeidet kan gå på tvers av S, Nav og arbeids- og næringslivet.

Men til slutt må vi komme tilbake til rollen til mammaen til Jens. For vi foreldre har en viktig rolle, og kanskje spesielt oss mødre som ofte har våre bestemte meninger om utdannings- og yrkesvalg. Det er et behov for at flere av oss setter oss inn i utdanningsmulighetene som finnes. Både onkler, tanter, besteforeldre og naboer kan gjerne også være med på dette, for vi må stoppe den kollektive villfarelsen om at enkelte studieretninger er «mer verdt» enn andre. Det kan bidra til at ungdommer ikke følger drømmen sine og gjør det de selv mener er riktig.

Søknadsfristen nærmer seg

1. mars går søknadsfristen til videregående skole ut. Det er ikke lenge til. Min anbefaling til Jens og alle andre ungdommer er å ikke lytte til mammaen din, men snarere lytte til deg selv. Til tross for mange fordommer og manglende kunnskap er det ingen dører som lukkes ved å velge yrkesfag. Snarere tvert imot. Det er heller ingen som har for gode karakterer for yrkesfag. Punktum.

Så til alle dere ungdommer som nå står i et viktig valg, gjør som jeg skriver, ikke som jeg gjorde. Og til dere som er foreldre og står rundt disse ungdommene; støtt ungdommene i deres valg og hjelp dem på veien til å ta kloke og opplyste valg.

Lykke til!

Powered by Labrador CMS