Fri frykter at barnehagetiltak for mangfold blir uten finansiering

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er redd for at bevilgningene til informasjonstiltaket Rosa kompetanse barnehage stopper helt opp i 2023.

Publisert

Rosa kompetanse barnehage, som drives av foreningen Fri, fikk en million i tilskudd fra Helsedirektoratet til aktivitetene sine i 2022. De hadde søkt om litt under to. Om finansinga etter nyttår veit de ingenting.

Rosa kompetanse barnehage har siden 2016 holdt kurs for barnehageansatte og barnehagelærerstudenter om familiemangfold og kjønns- og seksualitetsmangfold.

Les også: «Donorbarn har ikke pappa - de har to mødre»

Må si nei

– Får vi flere forespørsler fra barnehager som vil ha kurs i 2022, må vi si nei. Vi har ikke penger til å ha nok ansatte til å møte pågangen fra barnehagene, sier Marthe Holmedal Øvrum, avdelingsleder for Rosa kompetanse i Fri.

Alt i mai henvendte Fri seg til Kunnskapsdepartementet og meldte om bekymring for finansieringa av Rosa kompetanse barnehage både på kort og lang sikt. Svaret har vært at de må vente på avklaring til statsbudsjettet blir lagt fram i oktober.

Helsedirektoratet

Fra 2017 har Rosa kompetanse barnehage vært finansiert av Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordninga "Seksuell helse". Men det er svært usikkert om denne tilskuddsordninga vil kunne inkludere Rosa kompetanse barnehage i framtida.

– Vi har fått god støtte fra Helsedirektoratet og tydelig anerkjennelse av at arbeidet vårt er viktig, understreker Marthe Holmedal Øvrum.

– Samtidig har Helsedirektoratet uttrykt ønske om at tiltaket flyttes til utdanningsetaten, fordi Helsedirektoratet ikke kan garantere videreføring av midlene. Og vi er enige i at tiltaket hadde fått bedre rammer om vi kom inn under utdanningssektoren og fikk finansieringsmidler derfra, fortsetter hun.

Behovet er stort

I brevet til Kunnskapsdepartementet viser Fri til at Utdanningskomiteen på Stortinget i 2020 enstemmig slo fast at både skoler og barnehager i stor grad etterspør Rosa kompetanse, og at behovet for kunnskap er stort. Fri minner også om at både Rammeplan for barnehagen og Barnehageloven understreker barnehagens ansvar for likhet og mangfold.

– I fjor svarte 97 prosent av kursdeltakerne våre at de opplevde kurset fra Rosa kompetanse barnehage som nyttig, sier Marthe Holmedal Øvrum.

86 prosent av kursdeltakerne var i evalueringa enig i at kurset hadde gjort dem tryggere i ivaretakelse av barn og unge som er lhbt og skeive.

– Derfor er det fryktelig synd om vi må avvikle tiltaket. Vi ønsker å bidra, og barnehageansatte og barnehagestudentene opplever helt åpenbart bidraget vårt som nyttig, sier Øvrum.

Øremerke to millioner

Ett av forslaga fra Fri til finansieringsordning er å opprette en ny post på statsbudsjettet hvor Fri og andre organisasjoner som ønsker å bidra til kompetanseheving i barnehagene kan søke om tilskudd, slik det allerede er mulig for organisasjoner å søke om tilskudd til arbeid med kompetansehevende tilskudd i skolen. Et anna alternativ de foreslår er å øremerke 2 millioner kroner til Rosa kompetanse barnehage på statsbudsjettet for 2023.

– Vent på statsbudsjettet

– Vi setter pris på Foreningen Fris arbeid med inkludering i utdanningssektoren. I 2022-budsjettet støttet Kunnskapsdepartementet foreningens arbeid i skolen med 2 millioner kroner, mens Helsedepartementet har hatt prosjektmidler til barnehager. Spørsmålet om foreningens arbeid på barnehagefeltet skal komme inn med grunnfinansiering på statsbudsjettet i 2023, er noe budsjettprosessen vil avklare, sier statssekretær Kristina Torbergsen i Kunnskapsdepartementet til Utdanningsnytt.

Les også: «Målet må være at en skeiv tenåring skal kjenne seg like verdig i klasserommet som de andre»

Powered by Labrador CMS