Maria Rönn, nestleder i Lärarförbundet i Sverige.

Svensk lærer frikjent for krenking etter å ha flyttet elev ut av sofa

En svensk lærer har vunnet fram i Høyesterett. - Vi er glade for at læreren nå er frifunnet, sier Maria Rönn i Lärarförbundet.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 ble det sendt inn varsel på en lærer i Lidköping i Sverige for fysisk å ha flyttet en elev ut av en sofa. Saken gikk helt til Høyesterett. Kjennelsen i landets høyeste domstol ble avsagt 3. juli 2020. I dommen heter det at lærerens inngripen var berettiget.

– Jeg håper kjennelsen vil føre til at lærere kan føle seg bemyndiget til å gripe inn i slike situasjoner, og at rektorene tar et større ansvar for å støtte lærere det er blitt varslet om. Vi har sett flere tilfeller der kommuner har tvunget en lærer til å bytte arbeidsplass eller si opp sin stilling før etterforskningen er fullført, for å unngå konflikt eller negativ omtale, uttaler Maria Rönn, nestleder i Lärarförbundet i Sverige til forbundets nettside.

Les denne! Læreres rett til å gripe inn fysisk overfor elever bør lovreguleres

Bakgrunnen for hendelsen i 2017 var at en åttendeklassing satt i en sofa der han hindret andre elever i å passere til skolens toalett. Den da 13 år gamle skoleeleven fikk beskjed om å flytte seg fra sofaen, noe som ikke skjedde. Det hele endte med at læreren tok tak i 13-åringen og trakk ham ut av sofaen.

– Med dommen har vi fått mer klarhet i regelverket, uttaler Maria Rönn.

Samtidig legger hun til: – Vi står imidlertid fast på at regelverket om læreres ansvar for å skape ro i læringsmiljøet er for uklart, og at det er nødvendig med en gjennomgang av opplæringsloven knyttet til disse spørsmålene.

Vil ha lovgjennomgang

Også i Norge ønsker Utdanningsforbundet en gjennomgang av opplæringsloven for å klargjøre i hvilken grad lærere kan gripe inn fysisk overfor elever.

Dommen i svensk Høyestrett skaper presedens. Det ønskes velkommen av Lärarförbundet i Sverige.

Ifølge Rönn vil dommen i forlengelsen av det som nå er skjedd, kunne bidra til å avklare hva loven sier i lignende og fremtidige saker.

Rönn er tydelig på at det er nødvendig og et politisk ansvar å gjennomgå lovverket og tydeliggjøre lærernes ansvar for og myndighet til å gripe inn overfor elever.

Powered by Labrador CMS