generasjonsmøte
livsglede for eldre
barnebarn

Generasjonsmøter: Et verktøy for inkludering og verdsettelse

Debatt: – Barn og unge som deltar i generasjonsmøter, får oppleve en tilfredsstillende følelse av at de betyr noe for andre.  

Publisert

Livsglede for Eldre har et nettverk med over 240 livsgledeskoler og 600 livsgledebarnehager over hele landet hvor vår rolle er å legge til rette for at disse engasjerer seg i vår målsetning om å skape livsglede for den enkelte eldre. Generasjonsmøter er en sentral del av vårt arbeid, der vi jobber for inkludering og verdsettelse på tvers av generasjoner.

Generasjonsmøter er en unik og verdifull måte å oppnå balansen mellom å føle seg verdsatt og bidra med noe verdifullt. Livsglede for Eldre jobber for å fremme generasjonsmøter og inkludering på tvers av alder og erfaring. Ved å oppmuntre til generasjonsmøter bidrar vi til å skape et samfunn som anerkjenner og verdsetter alle generasjoner.

Generasjonsmøter

I teorien om mattering (individets opplevelse av at han eller hun betyr noe for andre og at en utgjør en forskjell, red.anm.) er det avgjørende å opprettholde balansen mellom å føle seg verdsatt og bidra med noe verdifullt, og dette ser vi i Livsglede for Eldre at våre konsepter Livsgledebarnehage og Livsgledeskole hvor barna og elevene deltar på generasjonsmøter kan kobles til.

Det handler om viktigheten av oppfatningen om at andre mennesker anser oss som betydningsfulle og at de bryr seg om oss. Når barna og de unge deltar i generasjonsmøter, får de erfare følelsen oppmerksomhet, og at andre mennesker aktivt legger merke til de. Samtidig får de en opplevelse av at de betyr noe, som skaper tillit hos andre. Følelsen som oppstår når de innser at de betyr noe, gir dem en dyp tilfredsstillelse. 

En annen kraftfull indikator i generasjonsmøtene kan være at mennesker legger merke til når de ikke er til stede og savner deres tilstedeværelse. Gjennom generasjonsmøter vil man oppnå en gjensidig mattering, der både barn og unge, og den eldre opplever den samme følelsen av verdsettelse når de bidrar med noe verdifullt til hverandre. For å gi en mer grundig forklaring av generasjonsmøter, har vi har vi delt opp begrepet i tre ulike deler.

a) Gjøre noe sammen på tvers av generasjoner 

Gevinsten med å gjøre noe sammen på tvers av generasjoner er betydningsfulle på mange måter. Dette samarbeidet gir både yngre og eldre en unik mulighet til å utveksle erfaringer, kunnskap og perspektiver som kan berike livet. ABC for god psykiske helse tar for seg å gjøre noe sammen som avgjørende for en god mental helse (Hva er ABC? • ABC Mental Sunnhet). Deltakelse i sosiale aktiviteter gir oss sjansen til å møte nye mennesker og bli en del av et felleskap. Sterke sosiale bånd gir praktisk og følelsesmessig støtte som styrker vår evne til å håndtere livets utfordringer.

b) Omsorg på tvers av generasjoner 

Omsorg på tvers av generasjoner uttrykker den gjensidige betydningen og verdsettelsen som kan oppstå. Den eldre generasjonen kan føle seg verdsatt når de blir inkludert i aktivitet og i samfunnets dynamikk, den yngre kan oppleve at de betyr noe når de gir omsorg og oppmerksomhet til de eldre. Dette skaper en gjensidig forståelse og følelse av at alle parter bidrar med noe verdifullt, noe som igjen styrker båndene på tvers av generasjoner. 

En følelse av å savne når noen generasjoner ikke er til stede, er også med på en omsorgsprosess. Omsorg er derfor et sentralt aspekt av generasjonsmøter, der verdsettelse og gjensidighet er kjerneelementer. Livsglede for Eldre gjennomførte i 2023 en spørreundersøkelse for alle våre Livsgledebarnehager. Her kommer det frem at 96,1% av barnehagene som besvarte mener barna erfarer at noen blir glade for at de kommer, og 67,8% erfarer at barna får gi omsorg til andre. 

c) Læring på tvers av generasjoner 

Læring på tvers av generasjoner innebærer en lignende dynamikk med gjensidig betydning og verdsettelse. Eldre generasjoner kan dele sin livserfaring og kunnskap, og på den måten føle seg verdsatt når de overfører verdifull kunnskap til yngre generasjoner. Samtidig opplever yngre generasjoner at de betyr noe når de tar imot denne kunnskapen og bruker den til egen utvikling. Den gjensidige læringen styrker båndene mellom generasjonene og skaper en følelse av at hver generasjon bidrar med noe viktig. 

Når det er fravær av læring på tvers av generasjoner, kan det oppstå et tap av verdifull innsikt og kulturell arv. Derfor er læring på tvers av generasjoner en viktig måte å opprettholde kunnskap og forståelse mellom forskjellige aldersgrupper. I brukerundersøkelsen Livsglede for Eldre gjorde i 2023, kom det frem at 75,6% erfarer at barna må vise hensyn til andre og at 71,2% erfarer at barna får lærdom om hvordan det er å bli eldre.

Generasjonsmøter bidrar til sosial inkludering ved at de gir barn, unge og eldre muligheten til å utvikle viktige sosiale ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, empati og konfliktløsning. Disse ferdighetene er avgjørende for deres personlige og sosiale utvikling. Generasjonene føler seg inkludert i samfunnet og dette kan bidra til å styrke selvfølelsen og den mentale og emosjonelle helse.

Powered by Labrador CMS